AE/ZP-27-69/18
25.08.2018
Ogłoszenie o zamówieniu - 25.08.2018 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 14.09.2018
25.08.2018
Specyfikacja SIWZ - 25.08.2018
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 03.09.2018 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 11.09.2018 Zmiany treści SIWZ - 14.09.2018 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 18.09.2018 Zmiany treści SIWZ - 26.09.2018 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 08.10.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 1-5 - 07.12.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 10.01.2019