AE/ZP-27-72/18
06.09.2018
Ogłoszenie o zamówieniu- 06.09.2018
06.09.2018
Specyfikacja SIWZ - 06.09.2018
Zmiany treści SIWZ - 26.09.2018 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 02.10.2018 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 16.10.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 19.12.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 21.01.2019