AE/ZP-27-75/18
24.09.2018
Ogłoszenie o zamówieniu - 24.09.2018 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 26.09.2018 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 15.10.2018 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 18.10.2018
24.09.2018
Specyfikacja SIWZ - 24.09.2018
Zmiany treści SIWZ - 26.09.2018 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 15.10.2018 Zmiany treści SIWZ - 15.10.2018 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 18.10.2018 Zmiany treści SIWZ - 18.10.2018 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 19.10.2018 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 22.10.2018 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 30.10.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 19.11.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 27.11.2018