AE/ZP-27-81/18
31.10.2018
Ogłoszenie o zamówieniu- 31.10.2018
31.10.2018
Specyfikacja SIWZ - 31.10.2018
Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 08.11.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 04.12.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 04.01.2019