AE/ZP-27-83/18
04.12.2018
Ogłoszenie o zamówieniu - 04.12.2018 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 10.12.2018
04.12.2018
Specyfikacja SIWZ - 04.12.2018
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 06.12.2018 Omyłka pisarska do pytań i odpowiedzi dotyczących SIWZ z dnia 06.12.2018r - 06.12.2018 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 07.12.2018 Zmiany treści SIWZ - 10.12.2018 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 10.12.2018 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 14.12.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 15.01.2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 11.02.2019