AE/ZP-27-85/18
17.12.2018
Ogłoszenie o zamówieniu - 17.12.2018
17.12.2018
Specyfikacja SIWZ- 17.12.2018
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 20.12.2018 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 21.12.2018 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 03.01.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 4 oraz unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietów Nr 1-3 - 15.01.2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 11.02.2019