AE/ZP-27-86/18
21.12.2018
Ogłoszenie o zamówieniu - 21.12.2018
21.12.2018
Specyfikacja SIWZ - 21.12.2018
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 21.12.2018 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 08.01.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietów Nr 1-3 - 29.01.2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 21.02.2019