AE/ZP-27-05/19
21.01.2019
Ogłoszenie o zamówieniu - 21.01.2019 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 28.01.2019
21.01.2019
Specyfikacja SIWZ - 21.01.2019
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 25.01.2019 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 28.01.2019 Zmiany treści SIWZ - 28.01.2019 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 01.02.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 1-3 i 5-6 oraz unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu Nr 4 - 22.02.2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 21.03.2019