AE/ZP-27-06/19
29.01.2019
Ogłoszenie o zamówieniu - 29.01.2019
29.01.2019
Specyfikacja SIWZ - 29.01.2019
Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 06.02.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 1-8 i 10-12 oraz unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu Nr 9 - 13.03.2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 11.04.2019