AE/ZP-27-09/19
14.02.2019
Ogłoszenie o zamówieniu - 14.02.2019
14.02.2019
Specyfikacja SIWZ - 14.02.2019
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 18.02.2019 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 22.02.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 07.03.2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 05.04.2019