AE/ZP-27-13/19
04.03.2019
Ogłoszenie o zamówieniu - 04.03.2019 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 13.03.2019
04.03.2019
Specyfikacja SIWZ - 04.03.2019
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 13.03.2019 Zmiany treści SIWZ - 13.03.2019 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 27.03.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 16.04.2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 16.05.2019