AE/ZP-27-15/19
06.03.2019
Ogłoszenie o zamówieniu - 06.03.2019
06.03.2019
Specyfikacja SIWZ - 06.03.2019
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 08.03.2019 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 12.03.2019 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 15.03.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietów Nr 1-8 - 11.04.2019 Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu Nr 9 - 11.04.2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 06.05.2019