AE/ZP-27-16/19
14.03.2019
Ogłoszenie o zamówieniu - 14.03.2019
14.03.2019
Specyfikacja SIWZ - 14.03.2019
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 18.03.2019 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 22.03.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 02.04.2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 06.05.2019