AE/ZP-27-26/19
09.05.2019
Ogłoszenie o zamówieniu - 09.05.2019
09.05.2019
Specyfikacja SIWZ- 09.05.2019
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 14.05.2019 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 14.05.2019 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 17.05.2019 Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietów Nr 4, 6, 14, 16 - 30.05.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietów Nr 1-3, 5, 7-13, 15, 17-18 - 27.06.2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 31.07.2019