AE/ZP-27-27/19
10.05.2019
Ogłoszenie o zamówieniu - 10.05.2019 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 16.05.2019
10.05.2019
Specyfikacja SIWZ- 10.05.2019
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 14.05.2019 Zmiany treści SIWZ - 16.05.2019 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 17.05.2019 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 22.05.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 24.06.2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 22.07.2019