AE/ZP-27-29/19
15.05.2019
Ogłoszenie o zamówieniu- 15.05.2019
15.05.2019
Specyfikacja SIWZ- 15.05.2019
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 16.05.2019 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 23.05.2019 Informacja o unieważnieniu postępowania - 04.06.2019 Informacja o sprostowaniu omyłki pisarskiej w Informacji o unieważnieniu postępowania - 05.06.2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 26.06.2019