AE/ZP-27-30/19
16.05.2019
Ogłoszenie o zamówieniu - 16.05.2019
16.05.2019
Specyfikacja SIWZ - 16.05.2019
Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 24.05.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 12.06.2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 16.07.2019