AE/ZP-27-32/19
04.06.2019
Ogłoszenie o zamówieniu - 04.06.2019
04.06.2019
Specyfikacja SIWZ - 04.06.2019
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 06.06.2019 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 10.06.2019 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 13.06.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietów Nr 1, 5-10 oraz unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietów Nr 2, 3, 4 - 09.08.2019 Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 5 - 19.08.2019