AE/ZP-27-35/19
07.06.2019
Ogłoszenie o zamówieniu - 07.06.2019 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 13.06.2019
07.06.2019
Specyfikacja SIWZ - 07.06.2019
Zmiany treści SIWZ - 11.06.2019 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 12.06.2019 Zmiany treści SIWZ - 13.06.2019 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 13.06.2019 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 19.06.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 1-6,8 oraz unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu Nr 7 - 14.08.2019