AE/ZP-27-48/19
12.08.2019
Ogłoszenie o zamówieniu - 12.08.2019 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 16.08.2019
12.08.2019
Specyfikacja SIWZ - 12.08.2019
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 14.08.2019 Zmiany treści SIWZ - 16.08.2019 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 19.08.2019 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 20.08.2019 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 23.08.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 1, 3-7 oraz unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu Nr 2 - 28.10.2019