AE/ZP-27-52/19
07.10.2019
Ogłoszenie o zamówieniu - 07.10.2019 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 11.10.2019
07.10.2019
Specyfikacja SIWZ - 07.10.2019
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 10.10.2019 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 11.10.2019 Zmiany treści SIWZ - 11.10.2019 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 17.10.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietów Nr 1-2, 4-5, 7-10 oraz unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietów Nr 3 i 6 - 26.11.2019