AE/ZP-27-56/19
18.10.2019
Ogłoszenie o zamówieniu - 18.10.2019
18.10.2019
Specyfikacja SIWZ - 18.10.2019
Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 28.10.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 12.11.2019