AE/ZP-27-60/19
29.10.2019
Ogłoszenie o zamówieniu - 29.10.2019
29.10.2019
Specyfikacja SIWZ - 29.10.2019
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 31.10.2019 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 05.11.2019 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 08.11.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 20.11.2019