AE/ZP-27-62/19
31.10.2019
Ogłoszenie o zamówieniu - 31.10.2019 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 04.11.2019
31.10.2019
Specyfikacja SIWZ - 31.10.2019
Zmiany treści SIWZ - 04.11.2019 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 06.11.2019 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 12.11.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 25.11.2019