AE/ZP-27-64/19
06.11.2019
Ogłoszenie o zamówieniu - 06.11.2019 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 08.11.2019 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 12.11.2019
06.11.2019
Specyfikacja SIWZ - 06.11.2019
Zmiany treści SIWZ - 08.11.2019 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 12.11.2019 Zmiany treści SIWZ - 12.11.2019 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 22.11.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 18.12.2019