AE/ZP-27-72/19
12.12.2019
Ogłoszenie o zamówieniu - 12.12.2019
12.12.2019
Specyfikacja SIWZ - 12.12.2019
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 17.12.2019 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 20.12.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 28.01.2020