AE/ZP-27-09/20
05.02.2020
Ogłoszenie o zamówieniu - 05.02.2020
05.02.2020
Specyfikacja SIWZ - 05.02.2020
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 10.02.2020 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 14.02.2020 Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu Nr 10 - 17.02.2020 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 1-9 i 11-12 - 26.03.2020 Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 1-2 - 16.04.2020