AE/ZP-27-13/20
14.02.2020
Ogłoszenie o zamówieniu - 14.02.2020
14.02.2020
Specyfikacja SIWZ - 14.02.2020
Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 24.02.2020 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 12.03.2020