start head_var_02.png, 43kB
ul. Szpitalna 13   33-100 Tarnów
tel. (14) 63-10-100,  fax (14) 62-13-637
e-mail: administracja@ssz.tar.pl

STREFA PACJENTA - ODWIEDZINY PACJENTÓW

REGULAMIN ODWIEDZAJĄCYCH

 1. Odwiedziny pacjentów w Oddziałach szpitalnych odbywają się codziennie w godz.1200 do 1900
  W wyjątkowych sytuacjach osoby odwiedzające mogą przebywać w Oddziale poza wymienionymi godzinami tylko za zgodą Ordynatora lub lekarza dyżurnego.
 2. Jednego pacjenta mogą odwiedzać równocześnie maksymalnie dwie osoby.
 3. W odwiedzinach nie mogą uczestniczyć:
  1. osoby z infekcjami dróg oddechowych, chore na chorobę zakaźną
  2. osoby będące pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.
 4. Odwiedzający ma obowiązek:
  1. opuścić salę w czasie trwania wizyt, konsultacji lekarskich, zabiegów pielęgniarskich i innych.
  2. zawsze stosować się do zaleceń personelu pielęgniarskiego i lekarskiego.
 5. Osoby odwiedzające nie mogą naruszać praw pozostałych pacjentów do właściwego leczenia , spokoju, bezpieczeństwa i intymności, wychodząc z oddziału powinny zdezynfekować ręce.
 6. Zalecamy, aby pacjentów ze względów bezpieczeństwa epidemiologicznego nie odwiedzały dzieci do 7 roku życia.
 7. Opiekun osoby niepełnosprawnej ma prawo do sprawowania opieki i przebywania z pacjentem całodobowo w oddziale
 8. W Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Salach Intensywnej Nadzoru Kardiologicznego
  1. odwiedziny odbywają się w godzinach 1400 – 1900,
  2. pacjenta może odwiedzać jednorazowo tylko jedna osoba, która musi stosować się do bieżących zaleceń lekarza lub pielęgniarki.
 9. Zasady odwiedzin u Pacjenta przebywającego w izolatce: a) odbywają się tylko za zgodą Ordynatora lub lekarza dyżurnego b) przed wejściem do izolatki odwiedzający musi zgłosić się do pielęgniarki oddziału, która instruuje go o konieczności stosowania odpowiednich środków ochrony osobistej.
 10. Rodzina pacjenta może uczestniczyć samodzielnie i/lub pod nadzorem pielęgniarki oddziału w procesie pielęgnacji pacjenta w zakresie ustalonym przez lekarza i pielęgniarkę. Pielęgniarka Oddziału przeprowadza edukację rodziny z odpowiedniego zakresu pielęgnacji
 11. Ze względów epidemiologicznych lub innych przyczyn może być wprowadzone okresowe ograniczenie odwiedzin w stosunku do pacjenta izolowanego, oddziału szpitala, wszystkich oddziałów szpitala.
 12. Jeżeli odwiedzający nie stosuje się do niniejszego regulaminu personel Oddziału ma prawo wyprosić go z oddziału i / lub wezwać ochronę Szpitala lub policję.
 13. Osoby odwiedzające mogą wpisywać uwagi, życzenia do „Księgi zażaleń i wniosków” znajdującej się w oddziale.
 14. Na terenie szpitala obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych , spożywania wyrobów alkoholowych, oraz używania substancji psychoaktywnych.
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2014 - 2021