start head_var_02.png, 43kB
ul. Szpitalna 13   33-100 Tarnów
tel. (14) 63-10-100,  fax (14) 62-13-637
e-mail: administracja@ssz.tar.pl
PRZETARGI NIEOGRANICZONE - ROK 2007
znak dotyczy data
ogłoszenie/SIWZ
AE-5/105/2007 dostawy odczynników do badań z mikrobiologii oraz testów paskowych do pomiaru stężenia glukozy w krwi pełnej 21.12.07/21.12.07
AE-5/104/2007 dostawy środka kontrastowego do badań MR 17.12.07/17.12.07
AE-5/103/2007 dostawy jednorazowych wkładów do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Medrad Vistron CT 610 17.12.07/17.12.07
AE-5/102/2007 dostawy błon rtg do drukarek termicznych DRYSTAR 5300 - typ DT 2B i DRYSTAR 3000 - typ DT 1B 17.12.07/17.12.07
AE-5/101/2007 dostawy stentów wieńcowych na cewniku balonowym 15.12.07/15.12.07
AE-5/100/2007 dostawy testów do sterylizacji 11.12.07/11.12.07
AE-5/99/2007 dostawa: materacy przeciwodleżynowych i wózków transportowych 05.12.07/05.12.07
AE-5/98/2007 wykonanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn. : Przebudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie w celu zwiększenia funkcjonalności Oddziału i dostosowania do obowiązujących przepisów. 05.12.07/05.12.07
AE-5/97/2007 dostawy: odczynników, kalibratorów materiałów kontrolnych i zużywalnych do badań z koagulologii i mikrobiologii wraz z dzierżawą analizatorów do tych badań oraz dostawy testów paskowych do pomiaru stężenia glukozy w krwi pełnej 05.12.07/05.12.07
AE-5/96/2007 dostawa i uruchomienie używanego tomografu komputerowego wraz ze strzykawką automatyczną do podawania kontrastu oraz cyfrową drukarką do zdjęć tomograficznych 23.11.07/23.11.07
AE-5/94/2007 dostawy leków 22.11.07/22.11.07
AE-5/93/2007 dostawy stymulatorów jednojamowych z elektrodami i introduktorami 22.11.07/22.11.07
AE-5/95/2007 dostawy mleka modyfikowanego i preparatów mleko zastępczych płynnych, sterylnych, gotowych do spożycia oraz produktów żywnościowych dla dzieci i niemowląt (zupki, soki, desery) 21.11.07/21.11.07
AE-5/90/2007 dostawy endoprotez stawu biodrowego i kolanowego oraz siatek rewizyjnych do endoprotez cementowych stawu biodrowego 17.11.07/17.11.07
AE-5/92/2007 dostawa bonów towarowych dla pracowników 14.11.07/14.11.07
AE-5/91/2007 dostawa barwiacza automatycznego preparatów histologicznych 13.11.07/13.11.07
AE-5/89/2007 dostawy materiałów opatrunkowych 07.11.07/07.11.07
AE-5/88/2007 świadczenie usług polegających na odbiorze, transporcie, odzysku lub unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne 29.10.07/29.10.07
AE-5/87/2007 dzierżawa systemu do wykonywania mammotomicznej biopsji pod kontrolą USG wraz z dostawą igieł do mammotomicznej biopsji pod kontorolą USG 26.10.07/26.10.07
AE-5/86/2007 dostawa łóżeczek (wózków) dla noworodków, materacy przeciwodleżynowych, wózków transportowych 24.10.07/24.10.07
AE-5/85/2007 dostawa ssaków medycznych oraz inhalatorów 24.10.07/24.10.07
AE-5/84/2007 dostawa defibrylatorów ze stymulacją zewnętrzną oraz aparatu EKG 3 kanałowego 24.10.07/24.10.07
AE-5/83/2007 dostawy środków dezynfekcyjnych 08.10.07/08.10.07
AE-5/82/2007 dostawa łóżek rehabilitacyjnych - ortopedycznych, szafek i stolików przyłóżkowych, stołu do badań, wózków do przewożenia chorych 24.09.07/24.09.07
AE-5/81/2007 usługi drukarskie 20.09.07/20.09.07
AE-5/80/2007 dostawa pomp infuzyjnych jednostrzykawkowych 19.09.07/19.09.07
AE-5/79/2007 dostawy ręczników papierowych, papieru toaletowego oraz pojemników na ręczniki 18.09.07/18.09.07
AE-5/78/2007 przebudowa części Oddziału Chirurgii z dostosowaniem na potrzeby Pododdziału Ginekologii na parterze Budynku Chirurgii 14.09.07/14.09.07
AE-5/77/2007 dostawy rękawic medycznych 14.09.07/14.09.07
AE-5/76/2007 dostawy mięsa wieprzowego i wołowego oraz wędlin wieprzowych i drobiowych 06.09.07/06.09.07
AE-5/75/2007 dostawy implantów tytanowych do rekonstrukcji przedniego wiązadła krzyżowego oraz protez naczyniowych rozwidlonych 05.09.07/05.09.07
AE-5/74/2007 dostawy : sprzętu do utrzymania czystości, baterii alkalicznych, maszynek do golenia i żyletek 05.09.07/05.09.07
AE-5/73/2007 dostawy testów do oznaczania prokalcytoniny i Borrelia Burgdorferii total wraz z dzierżawą aparatu 04.09.07/04.09.07
AE-5/72/2007 dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku oraz gruszek gumowych, osłonek na głowicę i smoczków do karmienia 31.08.07/31.08.07
AE-5/71/2007 dostawy koncentratów do dializ 30.08.07/30.08.07
AE-5/70/2007 dostawy opakowań do sterylizacji 21.08.07/21.08.07
AE-5/69/2007 dostawy szwów chirurgicznych, podwiązek, materiałów wspomagających gojenie ran, wosku do kości 20.08.07/20.08.07
AE-5/68/2007 dostawy sprzętu jedno- i wielorazowego użytku 20.08.07/20.08.07
AE-5/67/2007 dostawy szwów chirurgicznych, podwiązek, materiałów wspomagających gojenie ran, wosku do kości - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE - patrz nowe postępowanie AE-5/69/2007 17.08.07/17.08.07
AE-5/66/2007 dostawy odczynników, testów i podłoży do badań diagnostycznych oraz dzierżawa analizatora immunochemicznego do prowadzenia oznaczeń prokalcytoniny i Borrelia Burgdorferii total 10.08.07/10.08.07
AE-5/65/2007 dostawy sprzętu do utrzymania czystości 02.08.07/02.08.07
AE-5/64/2007 dostawy leków, w tym erytropoetyny 02.08.07/02.08.07
AE-5/63/2007 dostawy sprzętu jedno- i wielorazowego użytku 27.07.07/27.07.07
AE-5/62/2007 dostawa aparatu echokardiograficznego 25.07.07/25.07.07
AE-5/61/2007 dostawy endoprotez stawu kolanowego i cementu kostnego 20.07.07/20.07.07
AE-5/60/2007 dostawy drenów do łącznika typu Y, zestawów do nakłucia i drenażu worka osierdziowego, stentów wieńcowych na cewniku balonowym kobaltowo-chromowych 18.07.07/18.07.07
AE-5/59/2007 dostawy implantów ortopedycznych 12.07.07/12.07.07
AE-5/58/2007 dostawa używanego kolonoskopu 11.07.07/11.07.07
AE-5/57/2007 dostawy płynów infuzyjnych 09.07.07/09.07.07
AE-5/56/2007 dostawa szafek odzieżowych BHP 09.07.07/09.07.07
AE-5/55/2007 dostawa rejestratora typ Aspekt 702 do monitorowania EKG metodą holtera z opcją odczytu stymulatora oraz modułu analizy stymulatora serca do systemu HolCARD 24 W 27.06.07/27.06.07
AE-5/54/2007 dostawy profesjonalnych środków czystości 25.06.07/25.06.07
AE-5/53/2007 dostawa lampy statywowej do fototerapii noworodka 25.06.07/25.06.07
AE-5/52/2007 dostawy odczynników chemicznych 21.06.07/21.06.07
AE-5/51/2007 dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku 08.06.07/08.06.07
AE-5/50/2007 dostawy dializatorów hemofanowych 08.06.07/08.06.07
AE-5/49/2007 dostawy sprzętu do laboratorium, w tym zamkniętego systemu pobierania krwi metodą próżniową 06.06.07/06.06.07
AE-5/48/2007 dostawy tradycyjnych i profesjonalnych środków czystości oraz worków na śmieci 05.06.07/05.06.07
AE-5/47/2007 dostawa lampy łóżeczkowej oraz lampy statywowej do fototerapii noworodka 04.06.07/04.06.07
AE-5/46/2007 kompleksowe świadczenie usług pralniczych wraz z transportem 01.06.07/01.06.07
AE-5/45/2007 dostawa procesora tkankowego 29.05.07/29.05.07
AE-5/44/2007 dzierżawa analizatora hematologicznego 3 diff wraz z wyposażeniem i dostawami: odczynników, materiałów: kontrolnych, wzorcowych i zużywalnych; dzierżawę systemu automatycznej analizy moczu wraz z dostawami: odczynników, materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych niezbędnych do wykonania badań; dzierżawę zestawu Elisa wraz z dostawami odczynników do oznaczeń metodą Elisa; dostawy: żeli do prowadzenia oznaczeń elektroforetycznych i innych odczynników oraz testów do badań analitycznych 25.05.07/25.05.07
AE-5/43/2007 dostawy leków 25.05.07/25.05.07
AE-5/42/2007 dzierżawa zintegrowanego systemu biochemiczno-immunologicznego z analizatorami rezerwowymi i dostawami: odczynników, materiałów wzorcowych, kontrolnych, eksploatacyjnych do wymienionych systemów oraz dostawy: odczynników, materiałów wzorcujących, kontrolnych i zużywalnych do oznaczeń immunochemicznych do analizatora Axsym-Abbott 25.05.07/25.05.07
AE-5/41/2007 dostawy jaj świeżych 22.05.07/22.05.07
AE-5/40/2007 dostawy introduktorów 21.05.07/21.05.07
AE-5/39/2007 dostawy filetów rybnych mrożonych 21.05.07/21.05.07
AE-5/38/2007 dostawa ssaków medycznych 21.05.07/21.05.07
AE-5/37/2007 dostawa histeroskopu diagnostycznego (ambulatoryjnego) 17.05.07/17.05.07
AE-5/36/2007 dostawy prześcieradeł, podkładów, obłożeń, odzieży dla personelu medycznego 16.05.07/16.05.07
AE-5/35/2007 dostawy dializatorów i innego sprzętu do wykonywania hemodializ 15.05.07/15.05.07
AE-5/33/2007 dostawy stentów i innych materiałów medycznych do wykonywania procedur koronarografii i koronaroplastyki 11.05.07/11.05.07
AE-5/34/2007 dostawy materiałów opatrunkowych 10.05.07/10.05.07
AE-5/31/2007 termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie:
  • Budynku Głównego
  • Pawilonu Nr 1
  • Budynku Krwiodawstwa
z wymianą 239 okien oraz z odtworzeniem elementów architektonicznych
07.05.07/07.05.07
AE-5/32/2007 dostawy mięsa i podrobów drobiowych świeżych 04.05.07/04.05.07
AE-5/30/2007 dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku 25.04.07/25.04.07
AE-5/29/2007 dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku - drugi etap 24.04.07/24.04.07
AE-5/28/2007 dostawy sterylnych i niesterylnych wyrobów jednorazowego użytku: fartuchów, czepków, prześcieradeł, podkładów, obłożeń 19.04.07/19.04.07
AE-5/27/2007 dostawy leków 17.04.07/17.04.07
AE-5/26/2007 dostawy endoprotez stawu biodrowego typu "Resurfacing" 12.04.07/12.04.07
AE-5/25/2007 dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek oraz elektronicznych nośników informacji 04.04.07/04.04.07
AE-5/24/2007 dostawy materiałów opatrunkowych 30.03.07/30.03.07
AE-5/23/2007 dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku oraz protez i łat naczyniowych, siatek do powięzi mięśni - pierwszy etap 29.03.07/29.03.07
AE-5/22/2007 dostawy stymulatorów i kardiowerterów-defibrylatorów z elektrodami i osprzętem 23.03.07/23.03.07
AE-5/21/2007 dostawa okolicznościowych paczek świątecznych dla pracowników 15.03.07/15.03.07
AE-5/20/2007 dostawy odzieży medycznej 12.03.07/12.03.07
AE-5/19/2007 dostawy endoprotez stawu : biodrowego, kolanowego i ramiennego oraz mieszadeł i cementu kostnego 12.03.07/12.03.07
AE-5/18/2007 dostawy owoców i warzyw 07.03.07/07.03.07
AE-5/17/2007 dostawy mleka i jego przetworów 06.03.07/06.03.07
AE-5/16/2007 dostawy opakowań jednorazowego użytku na posiłki oraz pojemników termoizolacyjnych do przewożenia posiłków 06.03.07/06.03.07
AE-5/15/2007 dostawy implantów ortopedycznych, w tym endoprotez połowiczych stawu biodrowego typu Austin-Moorea 05.03.07/05.03.07
AE-5/14/2007 wykonanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn. : Adaptacja pomieszczeń II-go piętra budynku Głównego na Oddział Rehabilitacji Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie 28.02.07/28.02.07
AE-5/13/2007 dostawy błon i odczynników do rtg 19.02.07/19.02.07
AE-5/11/2007 dostawy leków oraz kontrastów 17.02.07/17.02.07
AE-5/12/2007 dostawy odczynników do badań mikrobiologicznych 14.02.07/14.02.07
AE-5/10/2007 dostawy materiałów papierniczych i biurowych 01.02.07/01.02.07
AE-5/09/2007 dostawy endoprotez bezcementowych stawu biodrowego 31.01.07/31.01.07
AE-5/08/2007 usługa ubepieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej 25.01.07/25.01.07
AE-5/07/2007 dostawy pieczywa, biszkoptów i sucharów 23.01.07/23.01.07
AE-5/06/2007 dostawy artykułów spożywczych w tym mleka w proszku i kleiku ryżowego dla dzieci 22.01.07/22.01.07
AE-5/05/2007 dostawy błon i odczynników do rtg 19.01.07/19.01.07
AE-5/04/2007 dostawy pasków testowych do pomiaru stężenia glukozy we krwi 17.01.07/17.01.07
AE-5/03/2007 dostawy leków 16.01.07/16.01.07
AE-5/02/2007 dostawy leków oraz preparatów do żywienia pozajelitowego 13.01.07/13.01.07
AE-5/01/2007 dostawy odczynników do badań serologicznych 11.01.07/11.01.07
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2014 - 2021