start head_var_02.png, 43kB
ul. Szpitalna 13   33-100 Tarnów
tel. (14) 63-10-100,  fax (14) 62-13-637
e-mail: administracja@ssz.tar.pl
PRZETARGI NIEOGRANICZONE - ROK 2008
znak dotyczy data
ogłoszenie/SIWZ
AE/ZP-27-118/08 dostawy środków dezynfekcyjnych 11.12.08/11.12.08
AE/ZP-27-117/08 dostawy pościeli, kocy i poduszek 08.12.08/08.12.08
AE/ZP-27-116/08 dostawy: fartuchów i ubrań operacyjnych wielorazowego użytku oraz sterylnych i niesterylnych wyrobów jednorazowego użytku: fartuchów, czepków, prześcieradeł, podkładów, obłożeń, serwet 02.12.08/02.12.08
AE/ZP-27-115/08 dostawa zestawu narzędzi rewizyjnych do usuwania endoprotez stawu biodrowego 01.12.08/01.12.08
AE/ZP-27-114/08 dostawa urządzeń medycznych : ssaków, aparatów KTG, aparatów EKG, podgrzewacza krwi i płynów infuzyjnych, zewnętrznych stymulatorów serca oraz rejestratorów holterowskich 27.11.08/27.11.08
AE/ZP-27-113/08 dostawy: odczynników, kalibratorów materiałów kontrolnych i zużywalnych do badań z koagulologii wraz z dzierżawą 2 analizatorów do tych badań 27.11.08/27.11.08
AE/ZP-27-112/08 dostawa samochodu osobowego 20.11.08/20.11.08
AE/ZP-27-111/08 dostawy igieł do punkcji mostka 20.11.08/20.11.08
AE/ZP-27-110/08 dostawy: odczynników, kalibratorów materiałów kontrolnych i zużywalnych, testów do badań mikrobiologicznych wraz z dzierżawą automatycznego systemu do posiewu krwi i innych płynów ustrojowych 20.11.08/20.11.08
AE/ZP-27-109/08 dostawa łóżek rehabilitacyjnych i szafek przyłóżkowych 18.11.08/18.11.08
AE/ZP-27-108/08 świadczenie usług polegających na odbiorze, transporcie, odzysku lub unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne 17.11.08/17.11.08
AE/ZP-27-106/08 dostawy endoprotez stawu biodrowego i kolanowego oraz siatek rewizyjnych do endoprotez cementowych stawu biodrowego 14.11.08/14.11.08
AE/ZP-27-107/08 dostawy leków 13.11.08/13.11.08
AE/ZP-27-105/08 dostawy środków dezynfekcyjnych 07.11.08/07.11.08
AE/ZP-27-104/08 dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania 06.11.08/06.11.08
AE/ZP-27-103/08 dostawy leków, mleka modyfikowanego i preparatów mlekozastępczych płynnych oraz kontrastu 06.11.08/06.11.08
AE/ZP-27-102/08 dostawy pomp infuzyjnych perystaltycznych (objętościowych), pomp infuzyjnych jednostrzyawkowych oraz pomp do żywienia i nawadniania dojelitowego wraz z zestawem do podawania pokarmu 21.10.08/21.10.08
AE/ZP-27-101/08 dostawy testów paskowych do pomiaru stężenia glukozy w krwi pełnej wraz z dzierżawą kompatybilnych z nimi glukometrów 21.10.08/21.10.08
AE/ZP-27-100/08 dostawa bonów towarowych dla pracowników 21.10.08/21.10.08
AE/ZP-27-99/08 dostawy endoprotez stawu biodrowego i kolanowego 17.10.08/17.10.08
AE/ZP-27-98/08 Instalacja elektryczna wewnętrzna:
  • Modernizacja rozdzielni głównej w Pawilonie Nr 1,
  • Modernizacja układu zasilania w Pawilonie Nr 2
Specjalistycznego Szpitala im.E. Szczeklika w Tarnowie.
14.10.08/14.10.08
AE/ZP-27-97/08 dostawy materiałów opatrunkowych 14.10.08/14.10.08
AE/ZP-27-96/08 dostawy testów paskowych do pomiaru stężenia glukozy w krwi pełnej na glukometrze ACCU-CHEK GO firmy Roche 09.10.08/09.10.08
AE/ZP-27-95/08 dostawa sprzętu do rehabilitacji 03.10.08/03.10.08
AE/ZP-27-94/08 dostawy leków i preparatu mleko zastępczego, płynnego, sterylnego, gotowego do spożycia 02.10.08/02.10.08
AE/ZP-27-93/08 dostawy błon do drukarek termicznych DRYSTAR 5300 - typ DT 2B i DRYSTAR 3000 - typ DT 1B wykorzystywanych przy badaniach MR i CT 01.10.08/01.10.08
AE/ZP-27-92/08 dostawy odczynników do diagnostyki Borrelia burgdorferi - testy potwierdzenia Western Blot 01.10.08/01.10.08
AE/ZP-27-91/08 dostawy szwów chirurgicznych oraz materiałów wspomagających gojenie ran 29.09.08/29.09.08
AE/ZP-27-90/08 dostawy mięsa wieprzowego i wołowego, wędlin wieprzowych i drobiowych oraz podrobów 25.09.08/25.09.08
AE/ZP-27-89/08 dostawy protez naczyniowych 23.09.08/23.09.08
AE/ZP-27-88/08 dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz filtrów wodnych do automatycznego urządzenia do mycia i dezynfekcji fiberoskopów typu WASH-master i papieru do drukarki do myjni 23.09.08/23.09.08
AE/ZP-27-87/08 usługi drukarskie 19.09.08/19.09.08
AE/ZP-27-86/08 dostawa operacyjnego aparatu RTG (ramię C) 19.09.08/19.09.08
AE/ZP-27-85/08 dostawa chirurgicznego stołu operacyjnego 16.09.08/16.09.08
AE/ZP-27-84/08 dostawy koncentratów do dializ oraz kapsuł wodorowęglanowych 15.09.08/15.09.08
AE/ZP-27-83/08 dostawy: szwów chirurgicznych oraz materiałów wspomagających gojenie ran 15.09.08/15.09.08
AE/ZP-27-82/08 dostawy: strzykawek do ręcznego podawania kontrastu, zestawów do przezskórnego usuwania ciał obcych z naczyń, cewników balonowych angioplastycznych 04.09.08/04.09.08
AE/ZP-27-81/08 dostawy materiałów do sterylizacji: opakowań, testów, naboi 01.09.08/01.09.08
AE/ZP-27-80/08 dostawa koncentratów do dializ 22.08.08/22.08.08
AE/ZP-27-79/08 dostawa defibrylatorów 22.08.08/22.08.08
AE/ZP-27-78/08 dostawy: szwów chirurgicznych, podwiązek, materiałów wspomagających gojenie ran, wosku do kości 18.08.08/18.08.08
AE/ZP-27-77/08 dostawa zestawu do monitoringu kardiologicznego wraz z dodatkowym okablowaniem sal chorych 08.08.08/08.08.08
AE/ZP-27-76/08 dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku UWAGA : ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 08.08.08/08.08.08
AE/ZP-27-75/08 remont Oddziału Wewnętrznego Specjalistycznego Szpitala im.E. Szczeklika w Tarnowie 06.08.08/06.08.08
AE/ZP-27-74/08 kompleksowe świadczenie usług pralniczych wraz z transportem na rzecz Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie 04.08.08/04.08.08
AE/ZP-27-73/08 dostawy stentów i innych materiałów medycznych do wykonywania procedur koronarografii i koronaroplastyki 01.08.08/01.08.08
AE/ZP-27-72/08 dostawy artykułów medycznych (sygnaturek, etykiet, opłatków). 31.07.08/31.07.08
AE/ZP-27-71/08 przebudowa Oddziału Ginekologii z dostosowaniem na potrzeby Oddziału Rehabilitacji Specjalistycznego Szpitala im.E. Szczeklika w Tarnowie 28.07.08/28.07.08
AE/ZP-27-70/08 dostawy materiałów do sterylizacji: opakowań, testów, naboi 23.07.08/23.07.08
AE/ZP-27-69/08 na dostawy artykułów medycznych (sygnaturek, etykiet, opłatków). 21.07.08/21.07.08
AE/ZP-27-68/08 na dostawy rękawic medycznych 16.07.08/16.07.08
AE/ZP-27-67/08 na dostawy testów do: jednoczesnego wykrywania rotawirusów i adenowirusów w kale ludzkim, oznaczenia hemoglobiny ludzkiej w kale, oznaczenia ACT aparatem HEMOCHROM Jr.Singnature firmy ITC 15.07.08/15.07.08
AE/ZP-27-66/08 na wykonanie robót rozbiórkowych budynku nieużytkowanego, administracyjno-socjalnego,zlokalizowanego na terenie Specjalistycznego Szpitala im.E.Szeklika w Tarnowie 14.07.08/14.07.08
AE/ZP-27-65/08 dostawy: ręczników papierowych i papieru toaletowego wraz z pojemnikami na ten asortyment, baterii alkalicznych, maszynek do golenia i żyletek 11.07.08/11.07.08
AE/ZP-27-64/08 dostawy leków, w tym erytropoetyny 08.07.08/08.07.08
AE/ZP-27-63/08 dzierżawę systemu automatycznej analizy moczu wraz z dostawami: odczynników, materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych niezbędnych do wykonania badań oraz dostawy podłoży transportowych dla bakterii wymagających i beztlenowych 26.06.08/26.06.08
AE/ZP-27-62/08 kompleksowe świadczenie usług pralniczych wraz z transportem na rzecz Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie 24.06.08/24.06.08
AE/ZP-27-61/08 dostawy odczynników chemicznych 24.06.08/24.06.08
AE/ZP-27-60/08 dostawy materiałów opatrunkowych 19.06.08/19.06.08
AE/ZP-27-59/08 dostawy: odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych do badań gazometrycznych do 2 analizatorów Rapidlab 248 19.06.08/19.06.08
AE/ZP-27-58/08 dostawy sprzętu do laboratorium, w tym zamkniętego systemu pobierania krwi metodą próżniową UWAGA : ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 17.06.08/17.06.08
AE/ZP-27-57/08 dostawy profesjonalnych środków do utrzymania czystości, środków do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni podłogowych oraz sprzętu do utrzymania czystości 17.06.08/17.06.08
AE/ZP-27-56/08 dostawy: odczynników do oznaczeń metodą Elisa, żeli do oznaczeń elektroforetycznych, odczynników i testów do badań manualnych 10.06.08/10.06.08
AE/ZP-27-55/08 dostawy: elektronicznych nośników informacji, etykiet termicznych, taśm i folii do faxu UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT, MODYFIKACJA FORMULARZA CENOWEGO 06.06.08/06.06.08
AE/ZP-27-54/08 dostawy środków dezynfekcyjnych UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT, MODYFIKACJA w PAKIECIE NR 7 POZ.2 05.06.08/05.06.08
AE/ZP-27-53/08 przebudowa Oddziału Ginekologii z dostosowaniem na potrzeby Oddziału Rehabilitacji Specjalistycznego Szpitala im.E. Szczeklika w Tarnowie UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 05.06.08/05.06.08
AE/ZP-27-52/08 dostawy dializatorów i linii tętniczo-żylnych 04.06.08/04.06.08
AE/ZP-27-50/08 dostawy stentów i innych materiałów medycznych do wykonywania procedur koronarografii i koronaroplastyki UWAGA : ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT oraz MODYFIKACJA ZAŁĄCZNIK NR 2 03.06.08/03.06.08
AE/ZP-27-51/08 kompleksowe świadczenie usług pralniczych wraz z transportem na rzecz Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie 02.06.08/02.06.08
AE/ZP-27-49/08 dostawy filetów rybnych mrożonych oraz ryb wędzonych 27.05.08/27.05.08
AE/ZP-27-48/08 dostawy pojemników termoizolacyjnych do przewożenia posiłków 20.05.08/20.05.08
AE/ZP-27-47/08 kompleksowe świadczenie usług pralniczych wraz z transportem na rzecz Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie UWAGA UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA, NOWE POSTĘPOWANIE ZOSTANIE OGŁOSZONE NIEZWŁOCZNIE 20.05.08/20.05.08
AE/ZP-27-46/08 dostawy filetów rybnych mrożonych oraz ryb wędzonych 15.05.08/15.05.08
AE/ZP-27-44/08 dostawy leków, preparatów do żywienia pozajelitowego oraz płynów infuzyjnych 15.05.08/15.05.08
AE/ZP-27-45/08 dostawy jaj świeżych 14.05.08/14.05.08
AE/ZP-27-43/08 dostawy tonerów do drukarek laserowych oraz elektronicznych nośników informacji 14.05.08/14.05.08
AE/ZP-27-42/08 dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku 13.05.08/13.05.08
AE/ZP-27-41/08 dostawy leku Surfactanum 12.05.08/12.05.08
AE/ZP-27-38/08 dzierżawa analizatora hematologicznego 5 diff wraz z wyposażeniem i dostawami: odczynników, materiałów: kontrolnych, wzorcowych i zużywalnych; dzierżawę systemu automatycznej analizy moczu wraz z dostawami: odczynników, materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych niezbędnych do wykonania badań; dostawy: odczynników, materiałów wzorcujących, kontrolnych i zużywalnych do oznaczeń immunochemicznych do analizatora Axsym-Abbott; dzierżawę automatycznego systemu do oznaczania OB z próbówek EDTA stosowanych do oznaczania morfologii oraz dostawy niezbędnych materiałów: kalibrujących, kontrolnych zużywalnych oraz odczynników 09.05.08/09.05.08
AE/ZP-27-40/08 dostawy artykułów medycznych ( m.in. kaniule, igły, strzykawki, przyrządy do przetoczeń, wkłucia centralne i do dializ, przyrządy do pobierania płynu infuzyjnego, gruszki, smoczki, osłonki na głowice USG) UWAGA MODYFIKACJA FORMULARZA CENOWEGO W PAKIECIE NR 1 POZ.5 i 6 ORAZ W PAKIECIE NR 2 POZ.1 08.05.08/08.05.08
AE/ZP-27-39/08 dostawy mięsa i podrobów drobiowych świeżych, mięsa wieprzowego i wołowego oraz wędlin wieprzowych i drobiowych 07.05.08/07.05.08
AE/ZP-27-37/08 dostawy materiałów opatrunkowych UWAGA MODYFIKACJA FORMULARZA OFERTOWEGO I FORMULARZA CENOWEGO 29.04.08/29.04.08
AE/ZP-27-36/08 dostawy leków 23.04.08/23.04.08
AE/ZP-27-35/08 dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku oraz protez i łat naczyniowych, siatek do powięzi mięśni 21.04.08/21.04.08
AE/ZP-27-34/08 dostawa barwiacza automatycznego preparatów histologicznych 18.04.08/18.04.08
AE/ZP-27-33/08 dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek oraz elektronicznych nośników informacji 18.04.08/18.04.08
AE/ZP-27-32/08 dostawy odczynników do oznaczeń manualnych oraz podłoża transportowego dla bakterii wymagających i beztlenowych 11.04.08/11.04.08
AE/ZP-27-31/08 dostawę: łóżek rehabilitacyjnych, szafek przyłóżkowych, wózków do przewożenia chorych, fotela ginekologicznego, wózków oddziałowych wielofunkcyjnych oraz materacy UWAGA : ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 11.04.08/11.04.08
AE/ZP-27-29/08 dostawy stymulatorów i kardiowerterów-defibrylatorów z elektrodami i osprzętem 09.04.08/09.04.08
AE/ZP-27-30/08 świadczenie usług polegających na całodobowej ochronie osób i mienia na terenie Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie 08.04.08/08.04.08
AE/ZP-27-27/08 dzierżawę zintegrowanego systemu biochemiczno-immunologicznego z analizatorami rezerwowymi i dostawami: odczynników, materiałów wzorcowych, kontrolnych, eksploatacyjnych do wymienionych systemów oraz dostawy testów do oznaczania prokalcytoniny i Borrelia Burgdorferii total wraz z dzierżawą aparatu 05.04.08/05.04.08
AE/ZP-27-28/08 dostawy preparatu mleko zastępczego płynnego, sterylnego, gotowego do spożycia oraz kleiku ryżowego dla dzieci 04.04.08/04.04.08
AE/ZP-27-26/08 dostawy tradycyjnych środków czystości- UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT, MODYFIKACJA FORMULARZA OFERTOWEGO I FORMULARZA CENOWEGO 02.04.08/02.04.08
AE/ZP-27-25/08 dostawy sterylnych i niesterylnych wyrobów jednorazowego użytku: fartuchów, czepków, prześcieradeł, podkładów, obłożeń 20.03.08/20.03.08
AE/ZP-27-24/08 dzierżawa systemu do wykonywania mammotomicznej biopsji pod kontrolą USG wraz z dostawą igieł do mammotomicznej biopsji pod kontrolą USG 19.03.08/19.03.08
AE/ZP-27-23/08 dostawy owoców i warzyw 14.03.08/14.03.08
AE/ZP-27-22/08 dostawy mleka i jego przetworów 12.03.08/12.03.08
AE/ZP-27-21/08 dostawy artykułów medycznych (butelek szklanych, etykiet, opłatków) 11.03.08/11.03.08
AE/ZP-27-20/08 dostawy odzieży i obuwia dla personelu medycznego i pracowników obsługi 10.03.08/10.03.08
AE/ZP-27-19/08 dostawa zestawu oprzyrządowania do operacji artroskopowych 10.03.08/10.03.08
AE/ZP-27-18/08 dostawy implantów ortopedycznych 07.03.08/07.03.08
AE/ZP-27-17/08 dostawy worków foliowych na odpady 05.03.08/05.03.08
AE/ZP-27-16/08 dostawy kaniul do wlewów dożylnych oraz przyrządów do pobierania płynu infuzyjnego 04.03.08/04.03.08
AE/ZP-27-15/08 dostawy opakowań jednorazowego użytku na posiłki oraz pojemników termoizolacyjnych do przewożenia posiłków 03.03.08/03.03.08
AE/ZP-27-14/08 dostawy endoprotez: monokondylarnych stawu kolanowego, całkowitych stawu ramiennego, połowiczych stawu biodrowego typu Austin-Moorea; zestawów jednorazowych do płukania ciśnieniowego do endoprotezoplastyki, mieszadeł i cementu kostnego 29.02.08/29.02.08
AE/ZP-27-13/08 dostawy artykułów medycznych (butelek szklanych, etykiet, opłatków) 27.02.08/27.02.08
AE/ZP-27-12/08 dostawa bonów towarowych dla pracowników 25.02.08/25.02.08
AE/ZP-27-11/08 dostawy filmów ogólnodiagnostycznych i odczynników do rtg 21.02.08/21.02.08
AE/ZP-27-10/08 dostawy 120 dysków magnetooptycznych obsługiwanych przez nagrywarkę SONY SMO - F551 - napęd MO 5.2GB wewn. 5.25" - zamontowaną w rezonansie magnetycznym Zamawiającego 20.02.08/20.02.08
AE/ZP-27-09/08 dostawy leków, preparatów do żywienia pozajelitowego oraz kontrastów 20.02.08/20.02.08
AE/ZP-27-08/08 Przebudowa części Oddziału Chirurgii z dostosowaniem na potrzeby pododdziału Ginekologii na parterze budynku Chirurgii - dostawa i montaż stolarki drzwiowej 06.02.08/06.02.08
AE/ZP-27-07/08 dostawy mieszadeł i cementu kostnego 30.01.08/30.01.08
AE/ZP-27-06/08 dostawy leków 25.01.08/25.01.08
AE/ZP-27-05/08 dostawy materiałów opatrunkowych 24.01.08/24.01.08
AE/ZP-27-04/08 dostawy pieczywa 24.01.08/24.01.08
AE/ZP-27-02/08 dostawy artykułów spożywczych oraz produktów żywnościowych dla dzieci i niemowląt (zupki, soki, desery) 24.01.08/24.01.08
AE/ZP-27-03/08 dostawy materiałów papierniczych i biurowych 23.01.08/23.01.08
AE-5/01/2008 dostawy odczynników do badań serologicznych 04.01.08/04.01.08
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2014 - 2021