start head_var_02.png, 43kB
ul. Szpitalna 13   33-100 Tarnów
tel. (14) 63-10-100,  fax (14) 62-13-637
e-mail: administracja@ssz.tar.pl
PRZETARGI NIEOGRANICZONE - ROK 2014
znak dotyczy data
ogłoszenie/SIWZ
AE/ZP-27-105/14 dostawa fantomu do nauki samokontroli piersi 2 sztuki oraz laktatora elektrycznego 2 sztuki 30.12.14/30.12.14
AE/ZP-27-104/14 dostawy artykułów medycznych
UWAGA: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 14.01.2015 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz. 11:00 oraz zmiana tresci SIWZ w zakresie Formularza Cenowego Pakiet Nr 7
19.12.14/19.12.14
AE/ZP-27-103/14 dostawy: surowic, odczynników, testów podłoży i innych materiałów do badań mikrobiologicznych oraz testów punktowych do diagnostyki alergologicznej 19.12.14/19.12.14
AE/ZP-27-102/14 dostawy leków, mleka modyfikowanego i preparatów mlekozastępczych płynnych
UWAGA: zmiana treści SIWZ w zakresie Formularza Cenowego - Pakiet Nr 14 poz.19
12.12.14/12.12.14
AE/ZP-27-101/14 dostawę aparatu USG dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego. Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 04.12.14/04.12.14
AE/ZP-27-100/14 dostawy leków 26.11.14/26.11.14
AE/ZP-27-99/14 dostawy artykułów medycznych(strzykawki) 21.11.14/21.11.14
AE/ZP-27-98/14 dostawy odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych do badań z koagulologii wraz z dzierżawą analizatorów do tych badań 20.11.14/20.11.14
AE/ZP-27-97/14 dostawę i instalację lampy RTG, detektora obrazu oraz monitora Live w koronarografie typ Artis Zee Ceiling firmy Siemens wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych prac związanych z ponownym uruchomieniem urządzenia, a w szczególności wykonanie testów akceptacyjnych oraz przeglądu technicznego w/w koronarografu
UWAGA: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 25.11.2014 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz. 11:00 oraz zmiana treści SIWZ w zakresie Formularza Ofertowego, Załącznika Nr 4 i Załącznika Nr 6 do SIWZ
14.11.14/14.11.14
AE/ZP-27-96/14 dostawy: sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku 14.11.14/14.11.14
AE/ZP-27-95/14 dostawy: stentów, prowadników diagnostycznych i innych materiałów medycznych do wykonywania procedur koronarografii i koronaroplastyki 18.10.14/18.10.14
AE/ZP-27-94/14 dostawy: sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku oraz łat naczyniowych, taśm do leczenia nietrzymania moczu oraz zaburzeń statyki narządów miednicy mniejszej, siatek do operacyjnego leczenia przepuklin
UWAGA: zmiana Formularza Cenowego po dokonaniu omyłki piarskiej w zakresie Pakietu Nr 25 poz.1
17.10.14/22.10.14
AE/ZP-27-93/14 rozbudowa systemu i infrastruktury informatycznej w Specjalistycznym Szpitalu im.E.Szczeklika w Tarnowie celem zapewnienia wysokiej jakości usług – etap II 17.10.14/22.10.14
AE/ZP-27-92/14 dostawy: odczynników, testów, podłoży i innych materiałów do badań mikrobiologicznych oraz dzierżawa: automatycznego systemu do posiewu krwi i innych płynów ustrojowych, skanera do odczytu testów paskowych Western-Blot 15.10.14/15.10.14
AE/ZP-27-91/14 dostawy: baterii alkalicznych i litowych, akumulatorów oraz etykiet termicznych i taśm winylowych 15.10.14/15.10.14
AE/ZP-27-90/14 dostawa oprogramowania diagnostycznego do scalania obrazów radiologicznych kości 14.10.14/14.10.14
AE/ZP-27-89/14 dostawy szwów chirurgicznych, podwiązek, materiałów wspomagających gojenie ran i rurek silikonowych do podtrzymywania naczyń
UWAGA: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 27.10.2014 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz. 11:00
14.10.14/14.10.14
AE/ZP-27-88/14 dostawa sprzętu serwerowego i oprogramowania 10.10.14/10.10.14
AE/ZP-27-87/14 dostawy implantów ortopedycznych
UWAGA: zmiana treści SIWZ w zakresie Formularza Cenowego - Pakiet Nr 2 poz.10
10.10.14/10.10.14
AE/ZP-27-86/14 usługi drukarskie 10.10.14/10.10.14
AE/ZP-27-85/14 dostawy: stentów, prowadników diagnostycznych i innych materiałów medycznych do wykonywania procedur koronarografii i koronaroplastyki 09.10.14/09.10.14
AE/ZP-27-84/14 dostawy odczynników chemicznych 08.10.14/08.10.14
AE/ZP-27-83/14 dostawy leków 06.10.14/06.10.14
AE/ZP-27-82/14 dostawy materiałów do sterylizacji: opakowań, testów, naboi 02.10.14/02.10.14
AE/ZP-27-80/14 wykonywanie usługi kompleksowego prania bielizny szpitalnej wraz z transportem, dzierżawą sprzętu i wdrożeniem identyfikacji asortymentu szpitalnego systemem RFID
UWAGA: zmiana ogłoszenia o zamówieniu w zakresie pkt.VI.3.3 oraz treści SIWZ w zakresie pkt.V.2.2.
01.10.14/01.10.14
AE/ZP-27-81/14 dostawa sprzętu serwerowego i oprogramowania 30.09.14/30.09.14
AE/ZP-27-77/14 dostawy: stymulatorów serca i kardiowerterów-defibrylatorów z osprzętem oraz akcesoriów do zabiegów naprawczych 27.09.14/27.09.14
AE/ZP-27-79/14 dzierżawa wielokanałowego czytnika do odczytu testów identyfikacyjnych oraz dostawy materiałów do badań mikrobiologicznych 25.09.14/25.09.14
AE/ZP-27-76/14 dostawy bielizny pościelowej i niemowlęcej 22.09.14/22.09.14
AE/ZP-27-78/14 dostawy materiałów papierniczych i biurowych 19.09.14/19.09.14
AE/ZP-27-75/14 dostawy wyposażenia do diatermii ERBE VIO 300 D 04.09.14/04.09.14
AE/ZP-27-74/14 dostawy ręczników papierowych, papieru toaletowego, pojemników na ręczniki i papier toaletowy, rękawic gospodarczych, worków na odpady oraz mydła w płynie w woreczkach do dozowania, baterii alkalicznych, litowych i akumulatorów 29.08.14/29.08.14
AE/ZP-27-73/14 dostawy jedno- i wielorazowego sprzętu medycznego
UWAGA: zmiana ogłoszenia o zamówieniu dodano pkt.IV.3)
28.08.14/28.08.14
AE/ZP-27-72/14 dostawa sprzętu serwerowego i oprogramowania, sprzętu sieciowego oraz podzespołów
UWAGA: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 03.09.2014 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz. 11:00
22.08.14/22.08.14
AE/ZP-27-71/14 dostawy jednorazowych wkładów oraz złączy do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Medrad Vistron CT oraz akcesoria do strzykawki automatycznej OPTISTAR ELITE
UWAGA: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 29.08.2014 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz. 10:10
19.08.14/19.08.14
AE/ZP-27-70/14 dzierżawa glukometrów wraz z dostawami kompatybilnych testów paskowych do pomiaru stężenia glukozy w krwi pełnej 14.08.14/14.08.14
AE/ZP-27-69/14 dostawy sprzętu laboratoryjnego oraz testów kasetkowych, immunoenzymatycznych do wykrywania antygenu dehydrogenazy glutaminowej oraz toksyn A i B Clostridium difficile w próbkach kału 13.08.14/13.08.14
AE/ZP-27-68/14 dostawa sprzętu serwerowego i oprogramowania, sprzętu sieciowego oraz podzespołów 11.08.14/11.08.14
AE/ZP-27-67/14 dostawa rękawic medycznych - diagnostycznych i chirurgicznych oraz rękawic dopuszczonych do kontaktu z żywnością
UWAGA: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 22.08.2014 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz. 10:30
11.08.14/11.08.14
AE/ZP-27-66/14 dostawa wraz z instalacją i wdrożeniem systemu komputerowego do Zarzadzania Procesu Zbiorowego Zywienia w Szpitalu oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi i administrowania systemem 05.08.14/05.08.14
AE/ZP-27-65/14 dostawy artykułów medycznych (m.in. kaniuli, igieł, strzykawek, zestawów systemowych, wkłuć centralnych, portów naczyniowych, igieł specjalistycznych)
UWAGA: zmiana treści SIWZ w zakresie pkt.XV Ogólne warunki umowy pkt.1, 8 i 14, Formularza Cenowego w zakresie pakietu Nr 36 oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 17.09.2014 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz. 11:00
02.08.14/02.08.14
AE/ZP-27-64/14 dostawa sprzętu serwerowego i oprogramowania, sprzętu sieciowego oraz podzespołów 28.07.14/28.07.14
AE/ZP-27-63/14 dostawy sprzętu laboratoryjnego 25.07.14/25.07.14
AE/ZP-27-62/14 dostawy materiałów eksploatacyjnych do:drukarek,kserokopiarek,urządzeń wielofunkcyjnych,telefaksów 24.07.14/24.07.14
AE/ZP-27-60/14 dostawy leków, preparatu medycznego i substancji recepturowych 23.07.14/23.07.14
AE/ZP-27-61/14 dzierżawa glukometrów wraz z dostawami kompatybilnych testów paskowych do pomiaru stężenia glukozy w krwi pełnej
UWAGA: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 31.07.2014 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz. 10:30
22.07.14/22.07.14
AE/ZP-27-59/14 dostawa wraz z instalacją i wdrożeniem systemu komputerowego do Zarządzania Procesu Zbiorowego Żywienia w Szpitalu oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi i administrowania systemem 21.07.14/21.07.14
AE/ZP-27-58/14 dostawy: środków myjących i odkamieniających do myjni-dezynfektorów do basenów i kaczek, rękawic gospodarczych, mydła w płynie w woreczkach do dozowania 18.07.14/18.07.14
AE/ZP-27-57/14 dostawa sprzętu serwerowego i oprogramowania, sprzętu sieciowego oraz podzespołów
UWAGA: zmiana Załącznika Nr Z1 do SIWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 25.07.2014 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz. 11:00
16.07.14/16.07.14
AE/ZP-27-56/14 dostawy: żeli do przeprowadzania badań elektroforetycznych, odczynników i testów do badań manualnych, testów do oznaczania ACT aparatem HEMOCHROM oraz materiałów do badań mikrobiologicznych 14.07.14/14.07.14
AE/ZP-27-55/14 dostawy: fartuchów, ubrań i obuwia operacyjnego wielokrotnego użytku 11.07.14/11.07.14
AE/ZP-27-54/14 dostawy koncentratów do dializ, proszku w kolumnie wodorowęglanowej, dializatu bezwapniowego, płynu do hemofiltracji i cytrynianu sodu 10.07.14/10.07.14
AE/ZP-27-53/14 dostawy materiałów do sterylizacji 10.07.14/10.07.14
AE/ZP-27-52/14 dostawy środków dezynfekcyjnych 27.06.14/27.06.14
AE/ZP-27-51/14 dzierżawa automatycznego czytnika do OB wraz z dostawami elementów zamkniętego systemu pobierania krwi metodą próżniową 12.06.14/12.06.14
AE/ZP-27-50/14 dostawy stentów i innych materiałów medycznych do wykonywania procedur koronarografii i koronaroplastyki 11.06.14/11.06.14
AE/ZP-27-49/14 dostawy materiałów do badań mikrobiologicznych 05.06.14/05.06.14
AE/ZP-27-48/14 dostawy: staplerów, instrumentów do zakładania szwu kapciuchowego, ładunków do staplerów oraz siatek do operacyjnego leczenia przepuklin 04.06.14/04.06.14
AE/ZP-27-47/14 dostawy leków 29.05.14/29.05.14
AE/ZP-27-46/14 dostawy nośników elektronicznych i koperty na płyty CD 22.05.14/22.05.14
AE/ZP-27-45/14 dostawy: dializatorów, linii tętniczo-żylnych oraz sprzętu do terapii nerkozastępczych na bazie systemu Multifiltrate firmy Fresenius Medical Care
UWAGA: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 02.06.2014 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz. 10:10
21.05.14/21.05.14
AE/ZP-27-43/14 dostawy: endoprotez stawu kolanowego, implantów do rekonstrukcji łękotki i wiązadeł krzyżowych, zestawów jednorazowych do płukania ciśnieniowego do endoprotezoplastyki
UWAGA: zmiana treści SIWZ w zakresie Załącznika Nr 1 - Formularz Cenowy i Załącznika Nr 7.1 oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 04.07.2014 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz. 11:00
21.05.14/21.05.14
AE/ZP-27-44/14 dostawy środków dezynfekcyjnych
UWAGA: zmiana treści SIWZ w zakresie pkt.IV.4.2 oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 02.06.2014 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz. 11:00
20.05.14/20.05.14
AE/ZP-27-41/14 dzierżawa analizatorów do badań: immunochemicznych, biochemicznych, analizy moczu, morfologii krwi i retykulocytów wraz z dostawami odczynników i materiałów: kontrolnych, wzorcowych, zużywalnych niezbędnych do wykonania badań 20.05.14/20.05.14
AE/ZP-27-42/14 dostawy endoprotez stawu kolanowego oraz implantów do rekonstrukcji łękotki i wiązadeł krzyżowych 16.05.14/16.05.14
AE/ZP-27-40/14 dostawy mięsa i podrobów drobiowych, mięsa wieprzowego i wołowego oraz wędlin wieprzowych i wędlin drobiowych 14.05.14/14.05.14
AE/ZP-27-38/14 dostawy leków, preparatów do żywienia pozajelitowego, substancji recepturowych oraz kontrastów
UWAGA: zmiana treści SIWZ w zakresie Formularza Ofertowego
10.05.14/10.05.14
AE/ZP-27-39/14 dostawy artykułów medycznych (m.in. butelek szklanych, etykiet, opłatków) 08.05.14/08.05.14
AE/ZP-27-37/14 dostawy płynów infuzyjnych 08.05.14/08.05.14
AE/ZP-27-36/14 świadczenie usług polegających na całodobowej ochronie osób i mienia na terenie Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie 05.05.14/05.05.14
AE/ZP-27-35/14 dostawy odczynników, materiałów wzorcujących, kontrolnych i zużywalnych do oznaczeń immunochemicznych wraz z dzierżawą 3 analizatorów oraz dzierżawa 2 analizatorów (wiodącego i uzupełniającego) do badań gazometrycznych i wapnia zjonizowanego wraz z dostawami: odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych niezbędnych do wykonywania badań
UWAGA: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 06.06.2014 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz. 11:00
25.04.14/25.04.14
AE/ZP-27-34/14 dostawa, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego wraz z demontażem, deinstalacją i utylizacją dotychczasowego agregatu Zamawiającego
UWAGA: zmiana tresci SIWZ w zakresie Załacznika Nr 6 oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 07.05.2014 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz. 11:00
23.04.14/23.04.14
AE/ZP-27-33/14 dostawy opakowań na posiłki (jednorazowe) oraz opakowań na żywnosc 22.04.14/22.04.14
AE/ZP-27-32/14 dostawy opatrunków
UWAGA: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 06.05.2014 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz. 10:30
17.04.14/17.04.14
AE/ZP-27-31/14 dostawy opatrunków 10.04.14/10.04.14
AE/ZP-27-30/14 dostawy artykułów medycznych (m.in. przyrządy do żywienia dojelitowego, worki stomijne) 08.04.14/08.04.14
AE/ZP-27-29/14 dostawy: rurek intubacyjnych pediatrycznych, kateterów do odsysania ran typ Redon, drenów z trokarem do drenażu jamy opłucnej, sond Sengstakena, cewników do pęcherza moczowego, drenów do kapnografii, elektrod do defibrylatora DefiMax firmy Emtel, przyrzšdów do treningu oddechowego, utrwalacza cytologicznego, płyt do oznaczania grup krwi oraz testy ureazowych do wykrywania Helicobacter pylori 04.04.14/04.04.14
AE/ZP-27-28/14 wykonanie zadania pn. Budowa nowego budynku tlenowni wraz z instalacjami i niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 137/1 obręb 164 dla Specjalistycznego Szpitala im. Edwarda Szczeklika w Tarnowie przy ul. Szpitalnej 13 realizowanego w ramach inwestycji pn. Rozbudowa i przebudowa zespołu szpitalnego oraz przebudowa zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i wjazdem dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie przy ul. Szpitalnej 13
UWAGA: ZMIANA TRESCI SIWZ - ZAŁACZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 25.04.2014r, SKŁADANIE OFERT DO GODZ. 10:00, OTWARCIE O GODZ. 10:15
04.04.14/04.04.14
AE/ZP-27-27/14 dostawy leków, diet płynnych oraz kontrastów
UWAGA: ZMIANA TRESCI SIWZ - ZAŁACZNIK NR 1 ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 07.04.2014r, SKŁADANIE OFERT DO GODZ. 10:00, OTWARCIE O GODZ. 11:00
27.03.14/27.03.14
AE/ZP-27-26/14 dostawa sprzętu rehabilitacyjnego 27.03.14/27.03.14
AE/ZP-27-25/14 dostawy świeżych owoców i warzyw, owoców pozostałych oraz warzyw i owoców dostępnych sezonow 25.03.14/25.03.14
AE/ZP-27-24/14 dostawy tradycyjnych środków do utrzymania czystości 21.03.14/21.03.14
AE/ZP-27-23/14 dostawy mleka i jego przetworów, masła i margaryny, serów, jogurtów i kefirów oraz drożdży 20.03.14/20.03.14
AE/ZP-27-22/14 dostawy zupek i obiadków dla dzieci
UWAGA: ZMIANA TRESCI SIWZ, W TYM ZAŁACZNIKA NR 1 ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 31.03.2014r, SKŁADANIE OFERT DO GODZ. 10:00, OTWARCIE O GODZ. 11:00
19.03.14/19.03.14
AE/ZP-27-21/14 dostawy: kotwic - implanty do rekonstrukcji obrąbka barkowego, stentów samorozprężalnych do dróg żółciowych i przełyku oraz ustników jednorazowych z łącznikiem do tlenu 19.03.14/19.03.14
AE/ZP-27-18/14 dostawy: endoprotez: stawu biodrowego i kolanowego, stawu ramiennego oraz siatek rewizyjnych do endoprotez cementowych stawu biodrowego, mieszadeł i cementu kostnego, kotwic implantów do rekonstrukcji obrąbka barkowego, kaniuli do artroskopii barku, implantów do złamań okołoprotezowych, implantów do rekonstrukcji łękotki i wiązadeł krzyżowych, biowchłanialnych śrub piszczelowych, śrub tytanowych do barku, zestawów jednorazowych do płukania ciśnieniowego do endoprotezo plastyki, ostrzy do shavera, drenów do pompy artroskopowej, elektrod do waporyzacji 19.03.14/19.03.14
AE/ZP-27-20/14 dostawa i uruchomienie zestawu do videoduodenoskopii
UWAGA: ZMIANA TRESCI SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 31.03.2014r, SKŁADANIE OFERT DO GODZ. 10:00, OTWARCIE O GODZ. 11:30
18.03.14/18.03.14
AE/ZP-27-19/14 dostawa mikrotomu 1 sztuka
UWAGA: ZMIANA TRESCI SIWZ, W TYM ZAŁACZNIKA NR 6 ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 02.04.2014r, SKŁADANIE OFERT DO GODZ. 10:00, OTWARCIE O GODZ. 11:00
18.03.14/18.03.14
AE/ZP-27-17/14 dostawy: zestawów do zamykania nieprawidłowej komunikacji wewnątrzsercowej do ubytków typu: PFO, mnogich ASD, ASD II oraz stentów wieńcowych i cewników prowadzących do angioplastyki wieńcowej z dostępu promieniowego bez użycia introduktora 12.03.14/12.03.14
AE/ZP-27-16/14 rozbudowa systemu i infrastruktury informatycznej w Specjalistycznym Szpitalu im.E.Szczeklika w Tarnowie celem zapewnienia wysokiej jakości usług – etap I 07.03.14/07.03.14
AE/ZP-27-15/14 wymiana dzwigu szpitalnego do transportu pionowego osób niepełnosprawnych w budynku Chirurgii Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie przy ul. Szpitalnej 13 26.02.14/26.02.14
AE/ZP-27-14/14 dostawa cieplarki do Pracowni Mikrobiologii 25.02.14/25.02.14
AE/ZP-27-13/14 dostawa i instalacja lampy RTG i okna mylar w tomografie komputerowym BrightSpeed Elite 16 wraz z wykonaniem testów akceptacyjnych oraz przeglądu technicznego tomografu komputerowego 20.02.14/20.02.14
AE/ZP-27-12/14 dostawy soli warzonej tabletkowanej 19.02.14/19.02.14
AE/ZP-27-11/14 wykonanie zadania pn. Rozbudowa i przebudowa zespołu szpitalnego oraz przebudowa zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i wjazdem dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie przy ul. Szpitalnej 13
UWAGA: ZMIANA TRESCI SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 20.03.2014r, SKŁADANIE OFERT DO GODZ. 9:00, OTWARCIE O GODZ. 9:15
14.02.14/14.02.14
AE/ZP-27-10/14 dostawy artykułów spożywczych, produktów żywnościowych dla dzieci i niemowląt oraz pieczywa 14.02.14/14.02.14
AE/ZP-27-09/14 dostawy sprzetu medycznego do endoskopii
UWAGA: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 25.02.2014 oraz zmiana Formularza Ofertowego i Formularza Cenowego
14.02.14/14.02.14
AE/ZP-27-08/14 dostawy siatek chirurgicznych do operacyjnego leczenia przepuklin, pojemników na próbki chirurgiczne, kotwice - implanty do rekonstrukcji obrabka barkowego 07.02.14/07.02.14
AE/ZP-27-07/14 dzierzawa systemu do wykonywania biopsji mammotomicznej pod kontrola USG wraz z dostawa igiel do biopsji mammotomicznej i innych niezbednych akcesoriów
UWAGA: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 14.02.2014
05.02.14/05.02.14
AE/ZP-27-06/14 dostawy leków (w tym ekstraktów alergenów), diet płynnych i gazów medycznych
UWAGA: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 13.02.2014
04.02.14/04.02.14
AE/ZP-27-04/14 dostawy gazów medycznych 01.02.14/01.02.14
AE/ZP-27-05/14 sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie 30.01.14/30.01.14
AE/ZP-27-03/14 dostawy staplerów, instrumentów do zakładania szwu kapciuchowego, ładunków do staplerów i instrumentów do zakładania szwu kapciuchowego 21.01.14/21.01.14
AE/ZP-27-02/14 dostawy sterylnych i niesterylnych wyrobów jednorazowego uzytku: fartuchów i ubrań operacyjnycvh, czepków, przescieradeł, podkładów, serwet, zestawów obłozeń operacyjnyvch 17.01.14/17.01.14
AE/ZP-27-01/14 dostawy odczynników do badań serologicznych
UWAGA: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 23.01.2014
14.01.14/14.01.14
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2014 - 2021