Specjalistyczny Szpital im.E.Szczeklika w Tarnowie
jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, zarejestrowanym w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod nr 000000005909 oraz Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia - XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008482.

Szpital posiada akredytację medyczną Ministra Zdrowia
Zakres akredytacji obejmuje wdrożenie przeszło 200 standardów akredytacyjnych, obejmujących procedury medyczne szpitala, także standardy dotyczące m. in. stosowania bezpiecznego sprzętu i aparatury medycznej, zapewnienia właściwej dezynfekcji i sterylizacji sprzętu medycznego, itp.

Szpital posiada certyfikat jakości w zakresie:
wieloprofilowe szpitalne leczenie stacjonarne, operacyjne i zachowawcze, rehabilitacja lecznicza, leczenie ambulatoryjne w poradniach specjalistycznych, ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne w tym: endoskopowe, ultrasonograficzne z zakresu tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego, diagnostyki specjalistycznej w tym laboratoryjnej i obrazowej, świadczenia w Izbie Przyjęć, świadczenia pielęgnacyjno – opiekuńcze.

Kontakt do Szpitala

Specjalistyczny Szpital
im. E. Szczeklika w Tarnowie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

ul. Szpitalna 13
33-100 Tarnów

mapa dojazdu

Centrala - szpital:

tel. 14 63 10 100 całodobowy
e-mail: administracja@ssz.tar.pl

Izba przyjęć:

tel. 14 63 10 372 całodobowy
e-mail: izbaprzyjec@ssz.tar.pl

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Cookies.