Pobyt w Izbie Przyjęć

Każdy pacjent, którego stan zdrowia wymaga udzielenia świadczenia w dniu zgłoszenia się do szpitala kwalifikowany jest do przyjęcia w trybie nagłym. W tych przypadkach świadczenia udzielane są poza kolejnością bez wpisywania na listę oczekujących.

Przed przekazaniem pacjenta na właściwy oddział zaznajamiany jest on z prawami pacjenta - co potwierdza podpisem w dokumentacji medycznej, pacjent podaje też dane osoby, której można udzielać informacji o jego stanie zdrowia, wyraża zgodę na przyjęcie i pobyt w szpitalu, wstępne badania diagnostyczne i działania lecznicze oraz wskazuje osobę upoważnioną do pozyskania dokumentacji medycznej w przypadku śmierci pacjenta.

W przypadku braku potrzeby hospitalizowania pacjenta lub odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala po udzieleniu doraźnej pomocy medycznej lekarz dyżurny Izby Przyjęć udziela pacjentowi wskazówek dotyczących dalszego postępowania i leczenia oraz wydaje pacjentowi kartę informacyjną z pobytu w Izbie Przyjęć.

Dokumenty jakie należy posiadać przy przyjęciu

  • Skierowanie od lekarza (w przypadkach nagłych skierowanie nie jest wymagane)
  • Dowód tożsamości (PESEL)
  • Dowód aktualnego ubezpieczenia
  • Wyniki badań diagnostycznych
  • Karty informacyjne z poprzednich pobytów w szpitalu

W przypadku stanu nagłego, dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne mogą zostać przedstawione w innym czasie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej, o ile chory nadal przebywa w szpitalu. Jeżeli przedstawienie dokumentów potwierdzających ubezpieczenie w w/w terminie nie jest możliwe, dokumenty te mogą być przedstawione w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

W przypadku nie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego pacjent pokrywa koszty leczenia.

Co zabrać do szpitala

Przychodząc do szpitala każdy pacjent powinien zaopatrzyć się w przybory toaletowe: mydło, szczotkę do zębów, pastę, przybory do golenia, grzebień, ręczniki, kapcie, bieliznę osobistą na zmianę, piżamę i szlafrok oraz sztućce i kubek. Rodzice mogą przynieść swoim dzieciom ich ulubione zabawki, maskotki, gry, książki.

Przy przynoszeniu do szpitala przedmiotów wartościowych proszę pamiętać, że personel Specjalistycznego Szpitala nie odpowiada za nie, jeżeli nie zostaną wcześniej oddane do depozytu rzeczy wartościowych.

Depozyt szpitalny

Pacjent na czas pobytu w szpitalu ma możliwość pozostawienia swoich ubrań i rzeczy wartościowych w depozycie szpitala.

Wszystkie przedmioty przyjmowane do depozytu szpitalnego prowadzonego w oddziałach szpitalnych są pakowane w odpowiedni sposób i oznaczane opisem zawierającym dane identyfikujące pacjenta. Złożenie zarówno ubrań jak i rzeczy wartościowych w depozycie szpitala jest potwierdzane odpowiednim pokwitowaniem.

Potwierdzanie terminów przyjęć planowych

Na 14 dni przed planowanym przyjęciem do Szpitala należy potwierdzić ustalony termin pod numerem telefonu podanym na otrzymanej w momencie wpisania na listę oczekujących "Informacji dla Pacjenta o terminie planowanego przyjęcia". Brak wymaganego potwierdzenia planowanego przyjęcia skutkował będzie skreśleniem z listy oczekujących.

Kontakt do Szpitala

Specjalistyczny Szpital
im. E. Szczeklika w Tarnowie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

ul. Szpitalna 13
33-100 Tarnów

mapa dojazdu

Centrala - szpital:

tel. 14 63 10 100 całodobowy
e-mail: administracja@ssz.tar.pl

Izba przyjęć:

tel. 14 63 10 372 całodobowy
e-mail: izbaprzyjec@ssz.tar.pl

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Cookies.