Wprowadzenie pacjentów do harmonogramu przyjęć na udzielanie planowych świadczeń w oddziałach szpitalnych odbywa się w Izbie Przyjęć Szpitala na podstawie:

  • posiadanego przez pacjenta skierowania na hospitalizację
  • wykonanego przez lekarza Izby Przyjęć badania podmiotowego i przedmiotowego pacjenta z kwalifikacją do określonej rozporządzeniem kategorii medycznej i wyznaczeniem terminu przyjęcia – co zostaje odnotowane w dokumentacji pacjenta oraz prowadzonym elektronicznie harmonogramie przyjęć na wybrane świadczenia medyczne.

Pacjenci oczekujący na świadczenia udzielane w placówkach ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego wpisywani są do harmonogramu przyjęć we właściwej poradni specjalistycznej.

Kolejność w harmonogramie przyjęć określa lekarz badający chorego na podstawie następujących kryteriów medycznych:

  • stanu zdrowia pacjenta
  • rokowania co do dalszego przebiegu choroby
  • chorób współistniejących mających wpływ na chorobę, z powodu której ma być udzielone świadczenie
  • zagrożenie wystąpienia, utrwalenia lub pogłębienia niepełnosprawności kwalifikuje pacjenta do kategorii medycznej "przypadek pilny" lub "przypadek stabilny"

Pacjenta zakwalifikowanego do kategorii medycznej "przypadek pilny" umieszcza się w harmonogramie przyjęć przed chorymi zakwalifikowanymi do kategorii "przypadek stabilny".

Kontakt do Szpitala

Specjalistyczny Szpital
im. E. Szczeklika w Tarnowie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

ul. Szpitalna 13
33-100 Tarnów

mapa dojazdu

Centrala - szpital:

tel. 14 63 10 100 całodobowy
e-mail: administracja@ssz.tar.pl

Izba przyjęć:

tel. 14 63 10 372 całodobowy
e-mail: izbaprzyjec@ssz.tar.pl

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Cookies.