Wjeżdżając na teren Szpitala prosimy o zatrzymanie się przed portiernią w celu otrzymania paragonu parkingowego, na podstawie którego pracownik ochrony będzie pobierał opłatę parkingową. Opłatę uiszcza się w momencie wyjazdu pracownikowi ochrony wyłącznie gotówką.

Opłaty za parkowanie obowiązują 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku)  od godz. 7.00 - 15.00 wg załączonego cennika: 

CENNIK OPŁAT PARKINGOWYCH
za wjazd (do 2 godzin postoju) 3 zł
opłata za każdą następną (rozpoczętą) godzinę postoju 5 zł
opłata za postój 24-godzinny30 zł
brak lub wyjazd bez biletu parkingowego30 zł
  • Na drogach wewnętrznych Szpitala i na parkingach obowiązują przepisy ustawy: Prawo o Ruchu Drogowym w strefie zamieszkania.
  • Kontrolę w zakresie zgodności parkowania pojazdów prowadzą upoważnieni pracownicy.
  • Przy wjeździe i wyjeździe zabrania się jednoczesnego przejazdu pod otwartą zaporą dwóch pojazdów. Zapora zamyka się natychmiast za każdym pojazdem. W przypadku niezastosowania się do powyższego zakazu koszty związane z uszkodzeniem samochodu i systemu automatycznej pracy szlabanu ponosi użytkownik pojazdu.
  • Użytkownik pojazdu korzystający z parkingu zobowiązany jest do parkowania pojazdu wyłącznie na wyznaczonych do tego miejscach.
  • Bilet parkingowy (stroną z widoczną datą wjazdu) lub przepustkę stałą należy umieścić za przednią szybą pojazdu, w miejscu umożliwiającym kontrolę.
  • Korzystający z parkingu odpowiada za wszystkie szkody spowodowane przez jego pojazd.
  • Szpital nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy, ani za pozostawione w nich mienie.
  • Szpital nie zapewnia wjeżdżającym wolnych miejsc parkingowych ani informacji o tym czy w danej chwili są wolne miejsca parkingowe.
  • Z opłat zwolnieni są honorowi dawcy krwi, którzy w danym dniu oddali krew (po okazaniu stosownego zaświadczenia).
  • Z opłat nie są zwolnione osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
 –
 –

Kontakt do Szpitala

Specjalistyczny Szpital
im. E. Szczeklika w Tarnowie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

ul. Szpitalna 13
33-100 Tarnów

mapa dojazdu

Centrala - szpital:

tel. 14 63 10 100 całodobowy
e-mail: administracja@ssz.tar.pl

Izba przyjęć:

tel. 14 63 10 372 całodobowy
e-mail: izbaprzyjec@ssz.tar.pl

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Cookies.