Dyrekcja

lek. med. Marcin Kuta

Dyrektor

Absolwent Akademii Medycznej w Krakowie, uzyskał specjalizację z chorób wewnętrznych oraz z organizacji ochrony zdrowia. Ukończył podyplomowe studia z zakresu ekonomiki zdrowia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie, kierunek – Zarządzanie Funduszami Ubezpieczeń Zdrowotnych, a także liczne kursy i szkolenia z zakresu zarządzania w tym m.in. cykl szkoleń zagranicznych w ramach programu Banku Światowego i amerykańskiej fundacji „Projekt Hope”.

W latach 1995-1998 pełnił funkcję Lekarza Wojewódzkiego i Dyrektora Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie. Ponadto w 1998 r. był pełnomocnikiem wojewody małopolskiego ds. przekształceń jednostek ochrony zdrowia w województwie tarnowskim, a następnie współtworzył system ubezpieczeniowy będąc w latach 1999-2002 Dyrektorem ds. Medycznych i członkiem Zarządu Małopolskiej Regionalnej Kasy Chorych w Krakowie. W 2002 r. był członkiem Małopolskiej Rady Zdrowia Publicznego. W 2003r. Naczelny Lekarz a od stycznia 2004r. Dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie. W latach 2005–2008 był członkiem zarządu Stowarzyszenia Szpitali Małopolski a od 2008 do kwietnia 2012 r. był Prezesem. W latach 2004–2007 członek Rady Nadzorczej Izby Lecznictwa Polskiego. Obecnie radny V kadencji Sejmiku Województwa Małopolskiego, aktywnie biorący udział w pracach Komisji Ochrony Zdrowia jako jej Przewodniczący.

Ma wiele dokonań w zakresie zarządzania, m.in.: zainicjowanie współpracy pomiędzy szpitalami Tarnowa a szpitalami w Besancone we Francji, wprowadzenie rachunku kosztów w jednostkach ochrony zdrowia województwa tarnowskiego, współudział w organizowaniu instytucji ubezpieczenia zdrowotnego w Małopolsce a przede wszystkim był jednym z inicjatorów wprowadzenia systemu interwencyjnego leczenia chorych z zawałami serca (2001) – programu, który był pionierski nie tylko w skali ogólnopolskiej ale zdobył uznanie uczonych na świecie.

mgr Danuta Nosek

Zastępca Dyrektora ds. ekonomicznych

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, podyplomowych studiów na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów menedżerskich w Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L.Koźmińskiego w Warszawie.

Zawodowo od wielu lat związana z ochroną zdrowia.

mgr piel. Maria Bawół

Zastępca Dyrektora ds. pielęgniarstwa

Absolwentka Wydziału Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Lublinie. Posiada dyplom specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego. Ukończyła podyplomowe studia z zakresu zarządzania i administracji w Wyższej Szkole Biznesu w Tarnowie oraz z zakresu zarządzania służbą zdrowia w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Uczestniczka licznych kursów i szkoleń.

Od początku pracy związana ze służbą zdrowia.

Kontakt do Szpitala

Specjalistyczny Szpital
im. E. Szczeklika w Tarnowie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

ul. Szpitalna 13
33-100 Tarnów

mapa dojazdu

Centrala - szpital:

tel. 14 63 10 100 całodobowy
e-mail: administracja@ssz.tar.pl

Izba przyjęć:

tel. 14 63 10 372 całodobowy
e-mail: izbaprzyjec@ssz.tar.pl

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Cookies.