Regulamin odwiedzających

 1. Odwiedziny pacjentów w Oddziałach szpitalnych odbywają się codziennie w godzinach: 14.00 - 18.00. Maksymalny czas odwiedzin -15 minut. W wyjątkowych sytuacjach osoby odwiedzające mogą przebywać w Oddziale poza wymienionymi godzinami tylko za zgodą Ordynatora lub lekarza dyżurnego.
 2. Jednego pacjenta może odwiedzać jednoczasowo jedna osoba w maseczce ochronej.
 3. W odwiedzinach nie mogą uczestniczyć:
  1. osoby będące pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających,
  2. osoby z infekcjami dróg oddechowych, chore na inną chorobę zakaźną,
  3. dzieci i młodzież do lat 18.
 4. Odwiedzający ma obowiązek:
  1. opuścić salę w czasie trwania wizyt, konsultacji lekarskich i zabiegów pielęgniarskich,
  2. opuścić salę na każde wezwanie personelu medycznego,
  3. zawsze stosować się do zaleceń personelu pielęgniarskiego i lekarskiego.
 5. Osoby odwiedzające nie mogą naruszać praw pozostałych pacjentów do właściwego leczenia, spokoju, bezpieczeństwa i intymności, wchodząc i wychodząc z oddziału powinny zdezynfekować ręce.
 6. U pacjenta przebywającego w izolatce nie ma odwiedzin. W wyjątkowych przypadkach jest możliwość odwiedzin za zgodą Ordynatora oddziału lub lekarza dyżurnego. Przed wejściem do izolatki odwiedzający musi zgłosić się do pielęgniarki oddziału, która instruuje go o konieczności stosowania odpowiednich środków ochrony osobistej.
 7. Rodzina pacjenta może uczestniczyć samodzielnie i/lub pod nadzorem pielęgniarki oddziału w procesie pielęgnacji pacjenta w zakresie ustalonym przez lekarza i pielęgniarkę. Pielęgniarka oddziału przeprowadza edukację rodziny z odpowiedniego zakresu pielęgnacji.
 8. Ze względów epidemiologicznych lub innych przyczyn może być wprowadzone całkowite ograniczenie odwiedzin w stosunku do pacjenta izolowanego, oddziału szpitala lub wszystkich oddziałów szpitala.
 9. Jeżeli odwiedzający nie stosuje się do niniejszego regulaminu personel oddziału ma prawo wyprosić go z oddziału i/lub wezwać ochronę Szpitala lub policję.

Kontakt do Szpitala

Specjalistyczny Szpital
im. E. Szczeklika w Tarnowie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

ul. Szpitalna 13
33-100 Tarnów

mapa dojazdu

Centrala - szpital:

tel. 14 63 10 100 całodobowy
e-mail: administracja@ssz.tar.pl

Izba przyjęć:

tel. 14 63 10 372 całodobowy
e-mail: izbaprzyjec@ssz.tar.pl

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Cookies.