Zamówienia Publiczne

znak
dotyczy
data / SWZ

 • dostawy: dializatorów, linii tętniczo-żylnych, filtrów do aparatu Fresenius 4008 S oraz sprzętu do terapii nerkozastępczych na bazie systemu Multifiltrate Pro firmy Fresenius Medical Care
  22/09/2023

 • dostawa bilirubinometra 1 szt.
  22/09/2023

 • dostawy materiałów niezbędnych do prowadzenia badań w zakresie szybkiej identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania mechanizmów oporności na aparacie FilmArray Torch 1 System (nr katalogowy 4704519) producenta bioFireDiagnostics oraz wymazówek i podłoży transportowych stanowiących dodatkowe wyposażenie niezbędne do wykonywania testów w technologii multiplex PCR
  20/09/2023

 • rozbudowa systemu kopii zapasowych wraz z możliwością odtworzenia danych po awarii / ataku
  15/09/2023

 • dostawy elementów zamkniętego systemu pobierania krwi metodą próżniową oraz zestawów do pobierania krwi tętniczej na gazometrię
  06/09/2023

 • wykonywanie usługi kompleksowego prania bielizny szpitalnej wraz z transportem, dzierżawą sprzętu i wdrożeniem identyfikacji asortymentu szpitalnego systemem RFID
  28/08/2023

 • dostawy opatrunków

  UWAGA:zmiana treści SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 06.09.2023 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
  25/08/2023

 • dostawy artykułów medycznych (igły, porty naczyniowe)
  22/08/2023

 • dostawa systemu monitorowania funkcji życiowych – kapnograf przezskórny tcpCO2 - 1 szt.
  22/08/2023

 • dostawy testów do wykrywania wirusów: grypy A i B, RSV, Adeno

  UWAGA:zmiana treści SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 30.08.2023 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
  21/08/2023

 • dostawy leków i preparatów do żywienia pozajelitowego
  21/08/2023

 • dostawa łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych
  21/08/2023

 • dostawy szwów chirurgicznych, podwiązek, rurek silikonowych do podtrzymywania naczyń oraz chirurgicznego wosku kostnego

  UWAGA:zmiana treści SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 23.08.2023 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
  11/08/2023

 • świadczenie usług odbioru, transportu wraz z zagospodarowaniem zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych dla Specjalistycznego Szpitala im. Edwarda Szczeklika w Tarnowie
  11/08/2023

 • świadczenie usług polegających na odbiorze, transporcie, odzysku lub unieszkodliwieniu odpadów dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie
  09/08/2023

 • dostawa bilirubinometra 1 szt.
  01/08/2023

 • wykonanie zadania pn. „Remont dachu Budynku Głównego położonego na działce Nr 137/3, obręb 164 przy ulicy Szpitalnej 13 w Tarnowie”
  UWAGA:zmiana Formularza Ofertowego i Załącznika Nr 13 do SWZ zmienionych po dokonanej zmianie treści SWZ
  UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 30.08.2023 r.- składanie godz. 09:00, otwarcie ofert godz. 10:00
  31/07/2023

 • dostawa stołu operacyjnego - 1 szt.
  UWAGA: zmiana treści SWZ, zmiana treści Załącznika Nr 5 do SWZ
  UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 04-09-2023 - składanie ofert godz. 09:00, otwarcie godz.10:00
  31/07/2023

 • dostawy: ręczników papierowych składanych „ZZ” i w roli, papieru toaletowego, pojemników na ręczniki i papier toaletowy, worków na odpady
  28/07/2023

 • dostawy leków i preparatów do żywienia pozajelitowego
  UWAGA: POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE
  26/07/2023

 • dostawa prasokontenerów 3 szt.
  25/07/2023

 • dostawy implantów ortopedycznych: śrub tytanowych do barku, kotwic, implantów do rekonstrukcji łękotki i wiązadeł krzyżowych
  19/07/2023

 • świadczenie usług polegających na odbiorze, transporcie, odzysku lub unieszkodliwieniu odpadów dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie
  18/07/2023

 • wykonanie zadania pn. „Remont dachu Budynku Głównego położonego na działce Nr 137/3, obręb 164 przy ulicy Szpitalnej 13 w Tarnowie”
  14/07/2023

 • wykonywanie usługi kompleksowego prania bielizny szpitalnej wraz z transportem, dzierżawą sprzętu i wdrożeniem identyfikacji asortymentu szpitalnego systemem RFID
  UWAGA: zmiana Załącznika Nr 3 do SWZ po dokonanej zmianie treści SWZ
  UWAGA: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 18-08-2023 r. - składanie ofert godz. 09:00, otwarcie ofert godz.10:00
  14/07/2023

 • dostawy artykułów medycznych (m.in. kaniule, igły, strzykawki, wkłucia centralne, porty naczyniowe, igły specjalistyczne), parafiny granulowanej, chłonnych gąbek żelatynowych
  05/07/2023

 • dostawy: osprzętu do urządzeń medycznych
  UWAGA:zmiana treści SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 05.07.2023 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
  26/06/2023

 • dostawy materiałów do sterylizacji: taśm wskaźnikowych do kontroli sterylizacji, etykiet i innych
  UWAGA: zmiana treści SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 06.07.2023 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
  26/06/2023

 • dostawa: łóżek szpitalnych i opieki długoterminowej, szafek przyłóżkowych, wózków do przewożenia chorych
  UWAGA: zmiana Załącznika nr 4.2 do SWZ po dokonanej zmianie treści SWZ
  UWAGA: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 28-07-2023 r. - składanie ofert godz. 09:00, otwarcie ofert godz.10:00
  26/06/2023

 • dzierżawa automatycznego systemu w technologii multiplex PCR do szybkiej identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania mechanizmów oporności wraz z dostawami materiałów niezbędnych do prowadzenia badań w tym zakresie oraz wymazówki i podłoża transportowe stanowiące dodatkowe wyposażenie niezbędne do wykonywania testów w technologii multiplex PCR; testów do wykrywania wirusów: grypy A i B, RSV, Adeno
  UWAGA: zmiana treści Załącznika Nr 4 do SWZ
  UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 29.06.2023 - składanie ofert godz. 09:00, otwarcie godz.10:00
  19/06/2023

 • dostawa mini histero resektoskopu bipolarnego z optyką - 1 kpl.
  12/06/2023

 • dostawa rejestratora do pomiaru pH i impedancji pH-Z -1 szt.
  12/06/2023

 • dostawy: implantów ortopedycznych
  29/05/2023

 • dostawy materiałów do sterylizacji: taśm wskaźnikowych do kontroli sterylizacji, etykiet i innych
  29/05/2023

 • dostawy leków oraz dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego
  UWAGA: zmiana treści SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 06.06.2023 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
  25/05/2023

 • dostawy leków, preparatów do żywienia dojelitowego, surowców farmaceutycznych, kontrastów, płynów infuzyjnych, antybakteryjnego płynu do przepłukiwania cewników oraz preparatu do dezynfekcji skóry i antyseptyków błon śluzowych
  UWAGA:zmiana treści Załącznika Nr 1 do SWZ - Formularza Cenowego w zakresie Pakietu Nr 9
  24/05/2023

 • dostawy mięsa i podrobów drobiowych, mięsa wieprzowego i wołowego, wędlin wieprzowych i wędlin drobiowych oraz ryb
  23/05/2023

 • dostawy środków dezynfekcyjnych
  19/05/2023

 • dostawa systemu angiograficznego z wyposażeniem
  UWAGA: zmiana treści SWZ, zmiana treści Załącznika Nr 5 do SWZ
  UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 28.06.2023 - składanie ofert godz. 09:00, otwarcie godz.10:00
  17/05/2023

 • dostawy: sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku
  UWAGA:zmiana treści SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 25.05.2023 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
  15/05/2023

 • dzierżawa automatycznego systemu w technologii multiplex PCR do szybkiej identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania mechanizmów oporności wraz z dostawami materiałów niezbędnych do prowadzenia badań w tym zakresie oraz wymazówki i podłoża transportowe stanowiące dodatkowe wyposażenie niezbędne do wykonywania testów w technologii multiplex PCR

  UWAGA:zmiana treści SWZ, Załącznik Nr 4 oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 19.05.2023 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
  09/05/2023

 • dostawy rękawic medycznych - diagnostycznych i chirurgicznych

  UWAGA:zmiana treści SWZ, zmiana Załącznika Nr 1 do SWZ - Formularza Cenowego oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 17.05.2023 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
  05/05/2023

 • dostawy: materiałów do sterylizacji: testów, naboi i innych
  05/05/2023

 • rozbudowa funkcjonalności posiadanego i eksploatowanego zintegrowanego systemu informatycznego HIS, LIS, Repozytorium EDM oraz RIS, PACS o komponenty niezbędne do integracji oraz integracja z Platformą Regionalną w ramach projektu MSIM
  UWAGA:Zmiana Formularza Ofertowego i Załącznika Nr 2 do Załącznika Nr 3 do SWZ po dokonanej zmianie treści SWZ
  UWAGA:Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 14.06.2023 r.- składanie godz. 09:00, otwarcie ofert godz. 10:00
  05/05/2023

 • dostawy leków oraz dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego

  UWAGA:zmiana treści SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 09.05.2023 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
  27/04/2023

 • dostawy: lateksów do identyfikacji bakterii oraz odczynników do oznaczania białka w moczu
  27/04/2023

 • zaprojektowanie i wykonanie zadania pn."Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie” w zakresie zadania 1 tj. „Budowa trzech mikroinstalacji fotowoltaicznych, każda o mocy do 50 kWp dla trzech osobnych punktów poboru energii.”

  UWAGA:zmiana treści SWZ, zmiana Załącznika Nr 11 do SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 18.05.2023 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
  21/04/2023

 • dostawy: materiałów do sterylizacji: opakowań, testów, naboi i innych
  20/04/2023

 • dostawy koncentratów do dializ, dializatu bezwapniowego, cytrynianu sodu i chlorku wapnia oraz przyrządów do żywienia dojelitowego
  20/04/2023

 • dostawy: odczynników, testów, podłoży i innych materiałów do badań mikrobiologicznych oraz dzierżawa: dyspenserów do nakładania krążków antybiotykowych na płytkę, densytometru do wykonywania zawiesiny bakteryjnej

  UWAGA:zmiana treści SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 17.04.2023 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
  06/04/2023

 • dostawy wody mineralnej
  06/04/2023

 • dostawy: wyrobów medycznych do endoskopii, szczoteczek do mycia endoskopów i bronchoskopów oraz stentów do dróg żółciowych i przełyku

  UWAGA:zmiana treści SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 05.04.2023 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
  27/03/2023

 • dostawy: odczynników, testów, podłoży i innych materiałów do badań mikrobiologicznych oraz dzierżawa: dyspenserów do nakładania krążków antybiotykowych na płytkę, densytometru do wykonywania zawiesiny bakteryjnej
  22/03/2023

 • dostawy artykułów spożywczych i wody mineralnej
  20/03/2023

 • dostawy: materiałów do sterylizacji: opakowań, testów i innych

  UWAGA:zmiana treści SWZ, zmiana Załącznika Nr 4 oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 29.03.2023 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
  17/03/2023

 • dostawy: jednorazowych wkładów do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Medrad Vistron CT, akcesoriów: do strzykawki automatycznej OPTISTAR ELITE oraz bezwkładowego iniektora CT Expres (firmy Bracco) CT
  14/03/2023

 • dostawy sprzętu laboratoryjnego

  UWAGA:zmiana treści SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 17.03.2023 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
  07/03/2023

 • dostawy leków oraz dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego
  06/03/2023

 • dostawy wody mineralnej
  28/02/2023

 • dostawy: materiałów do sterylizacji: opakowań, testów, naboi i innych

  UWAGA:zmiana treści SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 03.03.2023 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
  22/02/2023

 • dostawy: odczynników, testów, podłoży i innych materiałów do badań mikrobiologicznych oraz dzierżawa: dyspenserów do nakładania krążków antybiotykowych na płytkę, densytometru do wykonywania zawiesiny bakteryjnej
  17/02/2023

 • dostawy: staplerów, instrumentów do zakładania szwu kapciuchowego, ładunków do staplerów, trokarów, laparoskopowych retrakcyjnych obłożeń rany; wyposażenia: do diatermii, pompy irygacyjnej, aparatury do operacji laparoskopowych, bronchofiberoskopu, mat chłonnych antypoślizgowych, ostrzy do mikropiły
  15/02/2023

 • dostawy środków dezynfekcyjnych oraz preparatów do dezynfekcji, oczyszczania, nawilżania i wspomagania leczenia ran

  UWAGA:zmiana treści SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 24.02.2023 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
  13/02/2023

 • dostawy opatrunków i pasków do zamykania ran
  09/02/2023

 • dostawy artykułów spożywczych, pieczywa i wody mineralnej
  09/02/2023

 • wykonanie zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa, częściowa rozbiórka i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku szpitalnego tzw. Pawilonu Zakaźnego (dawny Szpital Żydowski) na budynek administracyjno-biurowy wraz z przebudową zagospodarowania terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na działce Nr 23/36, obręb 164 przy ulicy Szpitalnej 36 w Tarnowie”

  UWAGA:zmiana treści SWZ,zmiana pkt.9.1.3 b)SWZ,zmiana pkt.26.51SWZ, zmiana Załącznika Nr 21 do SWZ, zmiana Załącznika Nr 30 do SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 14.03.2023 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
  06/02/2023

 • dostawy: odczynników, testów, podłoży i innych materiałów do badań mikrobiologicznych oraz dzierżawa: automatycznego systemu do posiewu krwi i innych płynów ustrojowych, aparatu do odczytu testów paskowych Western-Blot, aparatu do testów Elisa, automatycznego analizatora do wykonywania testów identyfikacyjnych i testów lekowrażliwości; oraz testów do badań manualnych, testów do oznaczania ACT aparatem HEMOCHROM

  UWAGA:zmiana treści SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 10.02.2023 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
  31/01/2023

 • dostawy opatrunków
  25/01/2023

 • dostawy produktów mleczarskich i tłuszczów
  23/01/2023

 • dostawa łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych – po 16 szt.
  23/01/2023

 • dostawy leków
  18/01/2023

Kontakt do Szpitala

Specjalistyczny Szpital
im. E. Szczeklika w Tarnowie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

ul. Szpitalna 13
33-100 Tarnów

mapa dojazdu

Centrala - szpital:

tel. 14 63 10 100 całodobowy
e-mail: administracja@ssz.tar.pl

Izba przyjęć:

tel. 14 63 10 372 całodobowy
e-mail: izbaprzyjec@ssz.tar.pl

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Cookies.