Zamówienia Publiczne

znak
dotyczy
data / SWZ

 • dostawa laktatora 2 szt.
  23/02/2024

 • dostawa zestawu do neuromonitoringu szyi 1 szt.
  23/02/2024

 • wykonanie zadania pn. „Modernizacja Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedii – etap I – Wymiana części stolarki wewnętrznej drzwiowej”
  22/02/2024

 • dostawy biowchłanialnych śrub piszczelowych
  21/02/2024

 • dostawy: osprzętu do urządzeń medycznych, narzędzi do laparoskopii ginekologicznej, narzędzi i akcesoriów bronchoskopowych
  21/02/2024

 • dostawy leków i preparatów do żywienia dojelitowego

  UWAGA:zmiana treści SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 15.02.2024 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
  06/02/2024

 • dostawy produktów mleczarskich i tłuszczów
  02/02/2024

 • dostawy warzyw i owoców
  31/01/2024

 • dostawy opatrunków i pasków do zamykania ran

  UWAGA:zmiana treści SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert i próbek na dzień 13.02.2024 - składanie ofert i próbek godz 09:00, otwarcie godz.10:00
  30/01/2024

 • dostawy: odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych niezbędnych do wykonywania badań parametrów krytycznych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów pracujących: jeden w Laboratorium, drugi w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii i jednego analizatora back up; oraz dostawy materiałów niezbędnych do wykonania badań gazometrycznych z równoczesnym oznaczaniem wartości metabolitów - glukozy oraz poziomu mleczanów na aparacie ABL-90 FLEX PLUS (nr katalogowy 393-092) producent Radiometer Medical ApS.
  25/01/2024

 • dostawy artykułów spożywczych, pieczywa, mrożonek oraz wody mineralnej
  09/01/2024

 • dostawy sprzętów medycznych do wykonywania przezskórnych interwencji wieńcowych wraz z dzierżawą systemu do aterektomii rotacyjnej
  05/01/2024

 • dostawy leków, preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego oraz dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego
  05/01/2024

 • dostawy igieł do biopsji mammotomicznej i innych niezbędnych akcesoriów wraz z dzierżawą zamkniętego systemu do wykonywania biopsji mammotomicznej pod kontrolą USG

  UWAGA:zmiana treści SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 10.01.2024 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
  28/12/2023

 • Dostawa wideobronchoskopu 1 szt.
  UWAGA:zmiana Załącznika Nr 5 zmienionego po dokonanej zmianie treści SWZ
  UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 05.02.2024 r.- składanie godz. 09:00, otwarcie ofert godz. 10:00
  28/12/2023

 • dostawy stentów i innych materiałów medycznych do wykonywania procedur koronarografii i koronaroplastyki
  22/12/2023

 • dostawa mikrotomu rotacyjnego półautomatycznego 1 szt.
  21/12/2023

 • dostawa zatapiarki 1 szt.
  21/12/2023

 • dostawy: sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku oraz siatek do przepuklin i taśm do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu
  UWAGA:zmiana Załącznika Nr 2 do SWZ po dokonanej zmianie treści SWZ
  20/12/2023

 • dostawy: fartuchów chirurgicznych i ubrań operacyjnych wielokrotnego użytku oraz obuwia na sale operacyjne

  UWAGA:zmiana treści SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 29.12.2023 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
  19/12/2023

 • dostawy leków i gazów medycznych
  18/12/2023

 • dostawa videoduodenoskopu HD 1 szt.
  15/12/2023

 • dostawy artykułów medycznych (m.in. igły, zestawy do kaniulacji dużych naczyń, worki stomijne)
  16/11/2023

 • dzierżawa glukometrów wraz z dostawami kompatybilnych testów paskowych do pomiaru stężenia glukozy w krwi
  10/11/2023

 • dostawy opakowań na posiłki (naczyń jednorazowych), opakowań do kontaktu z żywnością oraz woreczków na próbki żywnościowe
  08/11/2023

 • dostawy: sterylnych: zestawów obłożeń operacyjnych, fartuchów, serwet, osłon na aparaturę oraz niesterylnych jednorazowych: fartuchów, czepków, masek chirurgicznych, ochraniaczy na obuwie, pościeli, podkładów, prześcieradeł w roli, koszul i spodenek dla pacjentów, osłon na kończynę, pokrowców na słuchawki, pokrowców na zwłoki

  UWAGA:zmiana treści SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 09.11.2023 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
  27/10/2023

 • dostawa wideobronchoskopu 1 szt.
  27/10/2023

 • dostawy stentów i innych materiałów medycznych do wykonywania procedur koronarografii i koronaroplastyki
  27/10/2023

 • dostawy leków
  27/10/2023

 • dostawa platformy stabilometrycznej z oprogramowaniem 1 szt. oraz urządzenia do kompleksowej rehabilitacji kończyn dolnych w warunkach rzeczywistości wirtualnej i sprzężenia zwrotnego 2 szt.
  19/10/2023

Kontakt do Szpitala

Specjalistyczny Szpital
im. E. Szczeklika w Tarnowie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

ul. Szpitalna 13
33-100 Tarnów

mapa dojazdu

Centrala - szpital:

tel. 14 63 10 100 całodobowy
e-mail: administracja@ssz.tar.pl

Izba przyjęć:

tel. 14 63 10 372 całodobowy
e-mail: izbaprzyjec@ssz.tar.pl

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Cookies.