Zgodnie z zapisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L119, s. 1, zwane dalej "RODO") informujemy że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów, tel. 14 63 10 100, fax 14 621 36 37, email: administracja@ssz.tar.pl (Szpital).
  • Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Szpitalu: adres: ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów, tel. 14 63 10 130, fax 14 621 36 37, email: iod@ssz.tar.pl
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach zdrowotnych, w tym prowadzenia działalności leczniczej i udzielania świadczeń zdrowotnych, na podstawie art. 9 ust. 2 pkt h) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz przepisów ustawy o działalności leczniczej i o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Natomiast dane osobowe, na które wyraził/a Pan/Pani zgodę będą przetwarzane w celu umieszczenia imienia i nazwiska na łóżku szpitalnym oraz na opasce informacyjnej na ręce, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych przekazanych w celu realizacji usług Szpitala będą osoby upoważnione przez Szpital, pracownicy i współpracownicy Szpitala, wykonujący swoje obowiązki, podmioty przetwarzające, którym Szpital zleci wykonywanie usługi oraz inni odbiorcy danych np. inni lekarze i inne podmioty lecznicze, kurierzy, poczta, ubezpieczyciele, kancelarie prawne. Natomiast odbiorcą danych osobowych na których przetwarzanie wyraził/a Pan/Pani zgodę, przekazanych w celu realizacji usług Szpitala, będą osoby upoważnione przez Szpital, pracownicy i współpracownicy Szpitala, wykonujący swoje obowiązki, pacjenci oraz osoby odwiedzające innych pacjentów.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązkowego przechowywania przez Szpital dokumentacji medycznej.
    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania i uzupełnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do bycia zapomnianym. Przy czym prawo do bycia zapomnianym, prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 pkt. h) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, wobec celu w jakim dane te są przetwarzane, są w znacznej mierze ograniczone.
  • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Kontakt do Szpitala

Specjalistyczny Szpital
im. E. Szczeklika w Tarnowie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

ul. Szpitalna 13
33-100 Tarnów

mapa dojazdu

Centrala - szpital:

tel. 14 63 10 100 całodobowy
e-mail: administracja@ssz.tar.pl

Izba przyjęć:

tel. 14 63 10 372 całodobowy
e-mail: izbaprzyjec@ssz.tar.pl

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Cookies.