Dodatkowe informacje

ORDYNATOR ODDZIAŁU:

lek med. Paweł Kocik

lek med. Paweł Kocik

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista kardiologii

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA:

mgr piel. Renata Święcicka

mgr piel. Renata Święcicka

specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego

 

LEKARZE ODDZIAŁU:

lek. Kinga Bem-Orszulak
lek. Grzegorz Brzeski
lek. Volodymyr Buno
lek. Mirosław Dyląg
dr n. med. Jacek Gacoń
lek. Jacek Juza
lek. Dawid Kantor
lek. Lucyna Kasztelowicz
lek. Beata Kijak
lek. Krzysztof Młynarczyk
lek. Aleksander Mulka
lek. Jarosław Paździerz
lek. Dariusz Rajch
lek. Alicja Suseł
lek. Janusz Szczupak
lek. Sławomir Szynal
lek. Tomasz Śpiewak
lek. Ewa Taraszka-Kryczka
lek. Krystyna Wantuch
lek. Aleksandra Wróblewska
lek. Grzegorz Zborowski

REZYDENCI i INNI SPECJALIZANCI:

lek. Patrycja Ciurla
lek. Zofia Cepak
lek. Barbara Krupa
lek. Cezary Osika
lek. Łukasz Sikora

Najczęściej zadawane pytania pacjentów

Oddział Kardiologii mieści się w Budynku C, na parterze, I i II piętrze. Zobacz na mapie

Wirtualny spacer po oddziale

Profil oddziału:

Centrum Kardiologii rozpoczęło swoją działalność 24 listopada 2020 r. jako kontynuacja Oddziału Kardiologii i Elektroterapii oraz powstałego w 2002 r. Oddziału Kardiologii Inwazyjnej. 

W skład Centrum Kardiologii wchodzi: Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego (PINK), Oddział Kardiologii, Pracownie Echokardiograficzne (Oddział i Poradnia), Pracownie Testów Obciążeniowych i Pracownie Holterowskie (Oddział i Poradnia), Pracownia Hemodynamiki i Elektrofizjologii oraz Poradnia Kardiologiczna i Poradnia Kontroli Rozruszników. 

Centrum Kardiologii prowadzi inwazyjną i nieinwazyjną diagnostykę oraz leczenie chorób układu krążenia. Od sierpnia 2005 r. prowadzony jest całodobowo dyżur „zawałowy”, który umożliwia przyjmowanie pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi 7 dni w tygodniu. Leczenie inwazyjne jest nowoczesną i wysoce skuteczną metodą leczenia, która chroni pacjentów przed ciężkimi następstwami zawału serca, pozwala skrócić okres pobytu w szpitalu i umożliwia szybki powrót do dotychczasowej aktywności, również zawodowej.

W Centrum Kardiologii prowadzona jest też diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca oraz diagnostyka zaburzeń automatyzmu (spontanicznego wytwarzania impulsów przez serce) i przewodzenia (bloków). Wykonywane są ablacje (usuwanie podłoża arytmii) oraz kardioneuroablacje (leczenie omdleń i stanów przedomdleniowych). Implantowane są kardiostymulatory (rozruszniki serca), kardiowertery-defibrylatory i urządzenia resynchronizujące. Ostatnio wprowadzoną metodą jest stymulacja układu bodźcoprzewodzącego.

Centrum Kardiologii zapewnia pacjentom profesjonalną opiekę lekarsko-pielęgniarską. Procedury inwazyjne i nieinwazyjne są wykonywane przez doświadczonych specjalistów w dziedzinie kardiologii. Lekarze systematycznie podnoszą swoje umiejętności i zdobywają wiedzę, uczestniczą w licznych kursach, szkoleniach i  konferencjach, posiadają certyfikaty potwierdzające ich kwalifikacje. Pracownia Echokardiograficzna i Pracownia Hemodynamiki posiadają akredytacje klasy B Asocjacji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.   

Centrum Kardiologii dysponuje 22 dwuosobowymi salami z węzłami sanitarnymi oraz nowoczesnym, dobrze wyposażonym, dwudziestołóżkowym Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. Rocznie w Centrum Kardiologii, jest hospitalizowanych ok. 3200 pacjentów.

Średni pobyt chorego w Centrum Kardiologii wynosi około 4-5 dni. Poradnia Kardiologiczna i Poradnia Kontroli Rozruszników udzielają rocznie łącznie ok. 7000 porad.

Szczegółowy zakres świadczonych usług:

 • Pełna diagnostyka echokardiograficzna w (echokardiografia przezklatkowa rutynowa, kontrastowa, przezprzełykowa oraz echokardiograficzne testy obciążeniowe wysiłkowe, farmakologiczne i stymulacyjne – tzw. stress echo).
 • Ambulatoryjna diagnostyka obrazowa serca: echokardiograficzna - stress echo z dobutaminą i echokardiografia przezprzełykowa oraz diagnostyka tomograficzna – CT serca, w tym CCTA i CTPA oraz angio-CT w algorytmie TAVI - kwalifikacja do zabiegów przezskórnej implantacji zastawki aortalnej (TAVI).
 • Całodobowe monitorowanie ekg metodą Holtera.
 • Całodobowe monitorowanie ciśnienia tętniczego metodą Holtera.
 • Koronarografia – procedura polegająca na wprowadzeniu, przez nakłucie tętnicy promieniowej lub udowej, do aorty, a następnie tętnic wieńcowych, cienkich cewników, za pomocą których wstrzykuje się środki kontrastujące, co pozwala uwidocznić na ekranie monitora przebieg tętnic wieńcowych i obecność ewentualnych zwężeń.
 • Koronaroplastyka – procedura polegająca na poszerzeniu zwężonej lub udrożnieniu zamkniętej tętnicy wieńcowej, bez konieczności wykonania zabiegu chirurgicznego, z użyciem specjalnego cewnika balonowego i stentów, umieszczanych wewnątrz naczynia krwionośnego w celu zapobiegania jego zapadaniu się.
 • Badanie elektrofizjologiczne i ablacja – procedury pozwalające na rozpoznanie podłoża arytmii i zastosowanie leczenia przyczynowego.
 • Implantacje stymulatorów serca, kardiowerterów-defibrylatorów i urządzeń resynchronizujących.
 • Implantacja urządzeń zamykających nieprawidłowe połączenia między przedsionkami, tzw. okluderów, u osób z wadami wrodzonymi i pacjentów po mnogich udarach.

Dodatkowe informacje:

Centrum Kardiologii:

 • prowadzi specjalizacje lekarzy z zakresu kardiologii oraz staże kierunkowe z kardiologii wymagane programami innych specjalizacji,
 • współuczestniczy w tworzeniu Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych, Krajowego Rejestru Infekcyjnego Zapalenia Wsierdzia i Krajowego Rejestru Ablacji Podłoża Arytmii,
 • prowadzi Program KOS ZAWAŁ i uczestniczy w Krajowej Sieci Kardiologicznej,  
 • prowadzi badania kliniczne i naukowe we współpracy z ośrodkami akademickimi w kraju i za granicą.
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –

Kontakt do Szpitala

Specjalistyczny Szpital
im. E. Szczeklika w Tarnowie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

ul. Szpitalna 13
33-100 Tarnów

mapa dojazdu

Centrala - szpital:

tel. 14 63 10 100 całodobowy
e-mail: administracja@ssz.tar.pl

Izba przyjęć:

tel. 14 63 10 372 całodobowy
e-mail: izbaprzyjec@ssz.tar.pl

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Cookies.