Dodatkowe informacje

KIEROWNIK PRACOWNI:

mgr Marta Janicka

Cały panel oferowanych badan dostępny w dni robocze od pon-piątek 7:00-15:00.
Czas pracy Laboratorium w godzinach pozaregulaminowych, tj.: dni robocze po 15-tej, soboty, niedziele i święta realizowane są TYLKO badania dyżurowe.


Badania realizowane w trybie „pilne”:

 • w dni robocze +30% ceny;
 • w soboty, niedziele i święta- narzut świąteczny +100% ceny

Badania dyżurowe:

 • Morfologia krwi 5 diff
 • czas protrombinowy: PT, INR
 • glukoza
 • jonogram ( Sód, potas)
 • transaminazy: AST, ALT
 • bilirubina całkowita
 • białko całkowite
 • kreatynina, eGFR
 • mocznik
 • albuminy
 • badanie ogólne moczu
 • badanie kału w kierunku RotaAdenoNorowirus

W tym w „trybie pilnym” (wykonanie badania-1 godzina) dostępne:

 • Morfologia krwi 5 diff
 • czas protrombinowy: PT, INR
 • glukoza
 • Jonogram (Sód, potas)
 • badanie ogólne moczu

Pracownia Mikrobiologii czynna:

 • od pon. - piątku 7:30-14:00

Pobieranie materiału u dzieci:

 • Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 14.00 pobranie materiału w Punkcie Pobrań Laboratorium Szpitala przez pielęgniarkę zatrudnioną w Laboratorium. Rejestracja do godziny 13.30.
 • W soboty i niedziele oraz dni wolne od pracy w godzinach 8.00-09.30. pobranie materiału w Punkcie Pobrań Laboratorium Szpitala przez pielęgniarkę zatrudnioną w Laboratorium.

  Rejestracja do godziny 9.00

WAŻNE: Dziecko powyżej lat 3 należy do badania przygotować, aby spokojnie i dobrowolnie poddało się zabiegowi pobrania krwi. Jeżeli jest to niemożliwe opiekunowie dziecka muszą unieruchomić dziecko przy zabiegu, aby zapewnić pielęgniarce swobodny dostęp do naczynia krwionośnego a dziecku bezpieczeństwo.

Personel laboratorium nie uczestniczy w unieruchomieniu pacjenta.

Materiał biologiczny do badań pobierany jest bezpiecznym systemem próżniowym. Badania opracowuje wykwalifikowana, doświadczona kadra, co w połączeniu z wysokiej klasy aparaturą pomiarowo-badawczą zapewnia wysoką wiarygodność wyniku.

Misja Laboratorium:

Misją Laboratorium jest wykonywanie laboratoryjnych badań diagnostycznych zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej , w sposób zapewniający ich wiarygodność i przydatność w procesie diagnostycznym i leczniczym. Misją Laboratorium jest również zapewnienie aby sposób wykonywania badań był zgodny z realnym rachunkiem ekonomicznym , ale równocześnie gwarantował utrzymanie wysokiego poziomu jakości, stanowiącego zapewnienie wiarygodności wyników dostarczanych przez Laboratorium. Laboratorium ma gwarantować wysoki poziom bezpieczeństwa pracy personelu oraz zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów. Laboratorium ma być partnerem w całym zintegrowanym procesie postępowania medycznego, w stosunku do klinicystów ma pełnić rolę pomocniczą. Laboratorium ma przedstawiać swoje opinie i umożliwiać ich prawidłowe wykorzystywanie - poprzez prowadzone szkolenia i działalność informacyjną dla personelu medycznego i innych odbiorców wyników.

Laboratorium wykonuje badania z dziedziny następujących działów diagnostyki laboratoryjnej:

 • hematologii
 • koagulologii
 • chemii klinicznej
 • immunochemii
 • monitorowania stężenia leków
 • wirusologii
 • analityki ogólnej
 • parazytologii
 • równowagi kwasowo-zasadowej (gazometrii)
 • mikrobiologii
 • serologii chorób zakaźnych
 • serologii grup krwi

Wyniki badań są czytelne, przy każdym wyniku jest drukowany zakres wartości referencyjnych.
Laboratorium spełniając oczekiwania klientów stale pracuje nad poprawą standardów jakości świadczeń laboratoryjnych oraz rozszerza zakres badań.

Jakość badań:

Celem zapewnienia wiarygodności wyników dla swoich odbiorców, Laboratorium posiada opracowany system kontroli oznaczanych parametrów: kontrolę wewnątrz i zewnątrz laboratoryjną, krajową i międzynarodową potwierdzona stosownymi certyfikatami oraz system oceny i autoryzacji wyniku ostatecznego.

Wymagania dotyczące ochrony danych i uprawnień do odbioru wyników badań

Informujemy, że w związku z obowiązkiem pracowników Laboratorium dotyczącym weryfikacji tożsamości pacjenta1 prosimy o przygotowanie dowodu tożsamości do:

 • rejestracji badań,
 • odbioru wyniku wraz z otrzymanym rewersem przy rejestracji.

Ponadto informujemy, że odebranie wyniku przez osobę trzecią jest możliwe po okazaniu rewersu i wypełnionego „Upoważnienia do odbioru wyników badań” ( na odwrocie rewersu) wraz z dowodem tożsamości osoby odbierającej.

 

Kontakt telefoniczny

Pacjenci wykonujący badania prywatnie proszeni są o pozostawienie do siebie kontaktu telefonicznego, celem poinformowania o wynikach badań sugerujących zagrożenie życia i zdrowia

Czas oczekiwania na wyniki

Wszystkie badania wykonywane w Laboratorium

 • 4h standardowo
 • 1h badania pilne (dopłata 30%ceny)

Z wyjątkiem badań hormonów:

 • Ø Estradiol
 • Ø Testosteron
 • Ø Progesteron (wykonywanych w każdą środę miesiąca)
 • Ø LH
 • Ø FSH

Markerów nowotworowych:

 • Ø CEA
 • Ø Ca 19-9
 • Ø Ca 125 (wykonywanych w każdą środę miesiąca)
 • Ø Ca15-3
 • Ø AFP

Anty-TPO wykonujemy w każdy wtorek i piątek.

Prolaktyna, test obciążenia prolaktyną, PSA, BHCG oraz hormony tarczycy - wykonujemy od poniedziałku do piątku od 7:00 do 14:30.

Materiał biologiczny pobieramy tak jak do tej pory, zmiana dotyczy tylko dni wykonywania badań, a więc terminu otrzymania wyniku badania.

Informacja o wykonaniu badania anty HIV

W świetle obowiązujących przepisów w przypadku zlecania pacjentowi badania w kierunku HIV nie jest wymagana dodatkowa, pisemna zgoda pacjenta na wykonanie badania. Standardowo pacjent wyraża ustną zgodę na pobranie materiału do badania, tak jak w przypadku innych badań laboratoryjnych.

Badanie przeciwciał przeciwko HIV wykonujemy również pacjentom bez konieczności posiadania skierowania od lekarza.

Jednocześnie informujemy pacjenta o możliwości wykonania badania

 • Anonimowo i odpłatnie:
  w Zakładzie Mikrobiologii Szpitala Klinicznego w Krakowie
  ul. Śniadeckich 6 tel. (12) 42-47-588
  Godziny przyjęcia:
  9:00-14:00 od poniedziałku do piątku
  Cena badania 40 zł.

  Pacjenci również mogą zgłaszać się do Poradni Leczenia Niedoboru Odporności (kontrakt z NFZ)
  Kraków ul. Śniadeckich 5 tel. (12) 424-73-56

  Godziny przyjęcia:
  Poniedziałek 10:00-13:30
  Od wtorku do piątku 8:30-11:30

  Rejestracja telefonicznie – uzgadniany termin przyjęcia.

 • Anonimowo i bezpłatnie:
  w najbliższych Punktach Konsultacyjno-Diagnostycznych:
  Rzeszów ul. Podkarpacka 1 Stowarzyszenie Pomost
  35-082 Rzeszów
  Godziny przyjęcia: 
  czwartek 16:00-19:30

  Kielce ul. Karczówkowska 36
  Tel. (41) 345-56-65
  Godziny przyjęcia:
  poniedziałek 16:00-19:00
  wtorek 16:00-19:00
  czwartek 9:00-12:00

  Ostatni pacjenci w PKD są przyjmowani na pół godziny przed zamknięciem punktu.

Krajowe Centrum ds. AIDS
www.aids.gov.pl
tel: (22) 692-82-26   801 888 448

1 Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U.2002 r, nr 101, poz.926 z późn. zm. oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz.U.nr 61, poz.435 z późn. zm.).

Panel ogólnyPanel wątrobowyPanel trzustkowy
 • Morfologia + rozmaz krwi
 • OB
 • Mocz ogólny
 • Poziom sodu, potasu, chlorków
 • Lipidogram
 • Glukoza
 • ALT
 • AST
 • ALP
 • Bili T
 • GGTP
 • Hbs Ag
 • Anty HCV
 • Amylaza w surowicy
 • Amylaza w moczu
 • Glukoza
 • Ca19-9
Profilaktyka ciążyAntykoncepcjaKobieta 40+
 • Morfologia
 • Glukoza
 • Mocz
 • Toxo IgM,IgG
 • CMV IgM, IgG
 • Rubella IgM,IgG
 • ALT,AST
 • ALP
 • GGTP
 • Bili T
 • Lipidogram
 • INR
 • Morfologia
 • OB
 • Mocz ogólny
 • Lipidogram
 • Jonogram
 • Glukoza
 • Ca
 • Mg
 • Fe
 • Fosfor
 • Kwas moczowy
 • Estradiol
 • FSH
 • TSH
 • Prolaktyna
Panel reumatologicznyPanel sercowyPanel tarczycowy-podstawowy
 • Morfologia +rozmaz
 • CRP-białko ostrej fazy
 • OB
 • ACCP
 • Kwas moczowy
 • CK, CKMB
 • Poziom sodu, potasu
 • Poziom magnezu
 • Troponina Ths
 • NT-pro-BNP
 • TSH-tyreotropina
 • FT4-wolna tyroksyna
Panel tarczycowy-rozszerzonyPanel nerkowyPanel kostny
 • TSH
 • FT3
 • FT4
 • aTPO-przeciwciała przeciwko peroksydazie
 • Anty TG-przeciwciala przeciwko tyreoglobulinie
 • Mocz ogólny
 • Poziom sodu, potasu
 • Białko
 • Mocznik
 • kreatynina( GFR)
 • kwas moczowy
 • Poziom wapnia
 • Poziom fosforu
 • Fosfataza zasadowa
Mężczyzna 40+Panel dzieckoPanel zakaźny
 • PSA
 • TSH
 • Kwas moczowy
 • Glukoza
 • Lipidogram
 • Jonogram
 • Morfologia
 • OB
 • Mocz ogólny
 • Morfologia
 • Rozmaz
 • Fe
 • Mocz
 • CRP
 • Kał-owsiki, lamblie
 • Hbs Ag
 • Anty HCV
 • Anty HIV
Panel rozszerzonyBADANIA PILNE - PACJENT PRYWATNYBADANIA DYŻUROWE - PACJENT PRYWATNY
Dni robocze: 15.00-22.00 Soboty: 7.00-19.00
Niedziele i święta: 7.00-15.00
 • Morfologia + rozmaz krwi
 • OB
 • Mocz ogólny
 • Poziom sodu, potasu
 • Lipidogram
 • Bilirubina całkowita
 • Glukoza
 • ALT, AST, Amylaza
 • Żelazo, Magnez, Fosfor
 • TSH
 • morfologia krwi 5 diff
 • czas protrombinowy: PT, INR
 • glukoza
 • jonogram (Na, K)
 • CRP
 • badanie ogólne moczu
 • morfologia krwi 5 diff
 • czas protrombinowy: PT, INR
 • glukoza
 • jonogram (Na, K)
 • CRP
 • transaminazy: AST, ALT
 • bilirubina całkowita
 • białko
 • kreatynina, eGFR
 • mocznik
 • albuminy
 • badanie ogólne moczu
 • rota-adeno-norowirus

WARUNKI JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PACJENT PRZED RUTYNOWYM POBRANIEM MATERIAŁU DO BADAŃ LABORATORYJNYCH

 1. Do pobrania materiału do badań pacjent winien zgłosić z kompletnym i czytelnie wypełnionym skierowaniem.  → nie dotyczy pacjentów prywatnych
 2. Pobieranie materiału winno się odbywać w godzinach porannych.
 3. Pacjent powinien być na czczo tzn. ostatni posiłek winien spożyć 12 godzin przed pobraniem.  → bezwzględnie wymagane w przypadku badania „lipidogram”
 4. Przed pobraniem krwi pacjent powinien unikać wysiłku fizycznego i stresu - wskazany 15 minutowy odpoczynek.
 5. W miarę możliwości pacjent powinien ograniczyć przyjmowanie leków w tym również witaminy C.
 6. Nie należy oznaczać parametrów, którymi aktualnie leczy się pacjenta np. żelazo.
 7. Nie należy wykonywać testów tolerancji glukozy i badania gospodarki lipidowej w dniach następujących bezpośrednio po dniach wolnych, niedzielach i świętach.
 8. Próby obciążeniowe: test tolerancji glukozy wiąże się z koniecznością stosowania przez 3 dni diety normalno-węglowodanowej.
 9. Mocz na badanie ogólne - higiena osobista, 50-100 ml moczu pobranego ze środkowego strumienia (mocz nocny).
 10. Kał - jednorazowa porcja pobrana z różnych miejsc wielkości orzecha laskowego.
 11. Mocz na posiew - oddanie 50-100 ml moczu ze środkowego strumienia do jałowego pojemnika.
 12. Wymaz z gardła - pacjent zgłasza się na czczo lub kilka godzin po posiłku, bez porannej higieny jamy ustnej.

Przygotowanie małego pacjenta do badania analitycznego

Wykonanie badania analitycznego u dziecka może wywołać niepokój i lęk. Można wcześniej przygotować dziecko do czekających go niezbyt miłych doznań. Informacje na ten temat przekazywane dziecku powinny być dostosowane do jego wieku.

U dzieci do drugiego roku życia najważniejsze i wystarczające jest :obecność rodzica, wsparcie, bliskość, przytulenie.

Dzieci starsze należy przygotować poprzez poinformowanie o konieczności wykonania badania (aby było zdrowe, mogło biegać, bawić się...itd.)Nie należy mówić dziecku ,że badanie będzie bezbolesne- gdyż pobraniu krwi zawsze towarzyszy ból i dziecko będzie czuło się oszukane.

Bardzo istotnym jest , aby podczas pobrania krwi mały pacjent nie poruszał się. Można zabrać „do badania” ulubioną zabawkę dziecka, która będzie towarzyszyć „małemu, dzielnemu pacjentowi”.

UWAGA: Unieruchomienie małego pacjenta, aby pielęgniarka mogła bezpiecznie pobrać materiał biologiczny, jest obowiązkiem rodzica/opiekuna.

Sposób pobierania materiału-dobowa zbiórka moczu (DZM)

 • Zbiórkę należy rozpocząć rano (początek np. o godz 6 :00)
 • Pierwszą poranną porcję oddanego moczu odrzucić.
 • Przygotować duży pojemnik na zbiórkę ok. 2-3 litry pojemności i przechowywać w chłodnym miejscu.
 • Przed rozpoczęciem zbiórki jeżeli wymaga tego rodzaj badania zakwasić mocz wlewając do naczynia na zbiórkę 10 ml kwasu solnego lub NaHCO3 na 1 litr moczu.
 • Środek konserwujący pobrać z Laboratorium
 • Następnie przez całą dobę zbierać mocz do pojemnika.
 • Następnego dnia rano pierwszą poranną porcje moczu dolać jako ostatnią ze zbiórki-zbiórka jest zakończona.
 • Mocz w pojemniku zbiorczym należy wymieszać, zmierzyć objętość i odlać z całości ok. 150 ml moczu do jednorazowego pojemnika na mocz.
 • Dostarczyć w jak najkrótszym czasie do laboratorium.

Okołodobowa zmienność wybranych parametrów

ParametrWartość maksymalna
[godzina]
Wartość minimalna
[godzina]
Amplituda % średniej
Sód (Na)4-612-1660-80
Potas (K)14-1623-15-10
Żelazo (Fe)14-182-450-70
TSH20-27-35-15
Hb6-1822-248-15
ACTH6-100,4150-200
Kortyzol5-821-3180-200
Testosteron2-420-2430-50
Eozynofilia4-618-2030-40
Prolaktyna5-710-1280-100

 

Wpływ czynników zależnych od pacjenta na wyniki wybranych parametrów

CzynnikRodzaj parametru podlegający zmianieRodzaj zmiany
Dieta-spadek masy ciała 1,8 kg w ciągu tygodniaTrójglicerydySpadek o 25%
AmoniakSpadek o 18 %
MocznikWzrost o 11 %
Kwas moczowyWzrost o 10%
InsulinaSpadek o 41 %
ACTH-hormon adrenokortykotropowyWzrost o 41%
KortyzolSpadek o 24%
TestosteronSpadek o 34 %
Trening fizycznyGlukozaWzrost
LeukocytyWzrost do 25 G/L
Adrenalina, kortyzol, somatotropinaWzrost
Kwas moczowy, CK, D-DI, PT, APTTWzrost
CKMBWzrost o 8% całkowitego CK
KofeinaGFR, katecholaminyWzrost
Palenie tytoniu: w ciągu godziny od wypalenia 1-5 papierosówAdrenalina, aldosteron, kortyzol, CEAWzrost
ErytrocytyWzrost o 30%
ProlaktynaSpadek o 20%
HDLSpadek o 10%
Alkohol: 2-4 godziny po spożyciuAST, ALT TG, Cholesterol, MCV, kortyzol, estradiol, GGTP, mleczany, kwas moczowyWzrost
LDLSpadek
MenstruacjaFe, fosfor, cholesterolSpadek
AldosteronWzrost
NarkotykiMorfina
- amylaza, lipaza, ALT, AST, TSH, FA, PRL, Bilirubina
Wzrost
Heroina
- pCO2, cholesterol, potas
Wzrost
Marihuana
- jonogram, mocznik, CK, insulina
Wzrost

Informacja dla kobiet w ciąży

Informujemy Państwa, iż w panelu badań wykonywanych w Pracowni Mikrobiologii Laboratorium Specjalistycznego Szpitala im.. E.Szczeklika znajdują się badania materiału z dróg rodnych u kobiet.

Badania przesiewowe w kierunku Streptococcus agalactiae (GBS) polecane są zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego –kobietom ciężarnym w okresie 35-37 tygodnia ciąży.
GBS czyli paciorkowce z grupy B są bakteriami kolonizującymi drogi rodne kobiet i mogą powodować ciężkie zakażenia okołoporodowe noworodków, takie jak sepsa czy zapalenie płuc.

Połączenie wykonania posiewu z okołoporodowym podawaniem antybiotyków jest obecnie uznawane za najskuteczniejszy sposób obniżania liczby przypadków zakażeń okołoporodowych noworodków wywołanych przez paciorkowce z grupy B.

Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego zaleca się pobranie materiału z pochwy, odbytu lub obu tych miejsc u kobiet ciężarnych w okresie pomiędzy 35-37 tygodniem ciąży.

 • Badania wykonujemy z materiału powierzonego, pobranego w gabinecie ginekologicznym.
 • Przyjmowanie materiału do badań od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.00 oraz w soboty i niedziele od 7.00-10.00.
 • Czas oczekiwania na wynik 1-3 dni.
 • Cena badania 15 zł w przypadku posiewu ujemnego, 45 zł w przypadku posiewu dodatniego-dopłata 30 zł przy odbiorze wyniku.

Kiedy stawy „dają w kość” anty-CCP

 • Nocne i poranne bóle stawów
 • Obrzęk stawów palców rak
 • Silne zesztywnienie stawów po wstaniu z łóżka utrzymujące się ponad 15 minut
 • Stany gorączkowe i szybkie męczenie się

to objawy reumatoidalnego zapalenia stawów RZS

RZS – to układowa choroba autoimmunologiczna, którą cechuje przewlekłe zapalenie stawów z postępującą ich destrukcją.
Występuje bardzo często ( u 1 na 100 osób) częściej u kobiet niż u mężczyzn.
Szczyt zachorowalności przypada miedzy 30 a 50 rokiem życia.

O tym, czy cierpimy na RZS łatwo się przekonać, wykonując w naszym Laboratorium nowy specyficzny marker anty-CCP-przeciwciała przeciwko cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi.

Przeciwciała anty-CCP wykrywane są nie tylko u osób, które już zachorowały, ale także u tych u których w ciągu najbliższych kilku lat rozwinie się RZS. Przeciwciała anty-CCP są wysoce specyficzne dla RZS i mają dużą wartość prognostyczną.

Ważne , aby zgłosić się do badania i wykryć chorobę we wczesnej fazie.Zbyt późno rozpoznane i nieleczone RZS prowadzi do kalectwa:

 • u 30-50% pacjentów dochodzi do deformacji stawów już w pierwszym roku trwania choroby
 • 40% jest trwale niezdolnych do pracy w ciągu 5 lat
 • oczekiwana długość życia jest skrócona o 3-14 lat.

Zachęcamy Państwa do wykonania badania.
Cena - konkurencyjna - wynosi 40 zł
Warto zainwestować, aby mieć pewność, że RZS nas nie dotyczy.

EBV –sekwencja

Laboratorium proponuje test wykonywany metodą Elisa „EBV –sekwencja” gwarantujący prawidłową diagnostykę mononukleozy zakaźnej.

Proponowany test zawiera dwa oznaczenia:

 1. Oznaczenie przeciwciał anty-VCA w klasie IgM (EBV VCA IgM )
 2. Oznaczenie przeciwciał anty-EA i anty-VCA w klasie IgG (EBV VCA/ EA IgG ).

Równoczesne wykonanie powyższych oznaczeń pozwala odróżnić wczesną fazę mononukleozy zakaźnej (dodatni tylko test EBV VCA IgM) od ostrej fazy choroby (dodatnie wyniki obu testów składowych (EBV VCA IgM i EBV VCA/EA IgG) oraz odróżnić świeżą infekcję od dawno przebytej mononukleozy zakaźnej (dodatni tylko EBV VCA/EA IgG) a także potwierdzić dawno przebytą mononukleozę zakaźną (dodatni tylko test EBV EBNA IgG).

EBV VCA IgM
Wykonuje Laboratorium Centralne
EBV VCA/EA IgG
Wykonuje Laboratorium Centralne
EBV EBNA IgG
Wykonuje Pracownia Bakteriologii Ogólnej
Interpretacja wyników testu
EBV-sekwencja
---Pacjent nie zarażony (seronegatywny)
+
oznaczalne
4-6 tyg.
od zakażenia
--Wczesna faza zakaźnaŚwieża infekcja
+
oznaczalne
4-6 tyg.
od zakażenia
+
oznaczalne
od 3-4 tyg.
od zakażenia utrzymują się
3-6 m-cy
-Ostra faza Zakaźna Pełnoobjawowa
-+-Okres zdrowienia między 4 tygodniem a 4 miesiącem
od momentu zakażenia
-++Infekcja starsza niż 4 miesiące od momentu zakażenia

Informacja dotycząca wykonania testu tolerancji glukozy (OGTT)

W przypadku wykonania doustnego testu tolerancji glukozy u pacjentów zgłaszających się do Laboratorium Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie, zarówno pacjentów prywatnych jak również pacjentów ze skierowaniem :

przed wykonaniem zlecenia na test tolerancji glukozy zostaje pobrania pacjentowi krew z palca celem oznaczenia poziomu glukozy w krwi pacjenta za pomocą glukometru.

przeciwwskazaniem do wykonania testu jest wartość glikemii na czczo równa i wyższa niż 8 mmol/l (144 mg%) *

W przypadku uzyskania poziomu glikemii na czczo równej lub wyższej niż 8 mmol/l (144 mg%) Laboratorium nie wykonuje testu tolerancji glukozy. W tym przypadku zostaje wykony tylko poziom glukozy na czczo w krwi żylnej.

Wynik glukozy na czczo z krwi żylnej jest opatrzony stosownym komentarzem.

 –
 –
 –
 –
 –
 –

Kontakt do Szpitala

Specjalistyczny Szpital
im. E. Szczeklika w Tarnowie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

ul. Szpitalna 13
33-100 Tarnów

mapa dojazdu

Centrala - szpital:

tel. 14 63 10 100 całodobowy
e-mail: administracja@ssz.tar.pl

Izba przyjęć:

tel. 14 63 10 372 całodobowy
e-mail: izbaprzyjec@ssz.tar.pl

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Cookies.