Dodatkowe informacje

ORDYNATOR ODDZIAŁU:

lek. med Magdalena Baran-Czosnyka

lek. med Magdalena Baran-Czosnyka

specjalista rehabilitacji medycznej

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA:

mgr piel. Danuta Czarnik

mgr piel. Danuta Czarnik

 

LEKARZE ODDZIAŁU:

lek. Beata Toroń-Wiatr

REZYDENCI:

lek. Adrian Rybski

KOORDYNATOR DZIAŁU FIZJOTERAPII:

mgr  Agnieszka Dudek

PSYCHOLOG:

mgr Sylwia Gołąb

Najczęściej zadawane pytania pacjentów

Oddział Rehabilitacji ogólnej i kardiologicznej mieści się w Budynku G, na drugim piętrze piętrze. Zobacz na mapie

W 29-łóżkowym Oddziale prowadzona jest rehabilitacja chorych po urazach narządu ruchu, zabiegach operacyjnych, zaostrzeniach chorób przewlekłych i innych schorzeniach wymagających rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach szpitalnych.

W skład Oddziału wchodzą dwie nowocześnie wyposażone sale gimnastyczne, trzy gabinety fizykoterapii (pełen profil zabiegów wraz z terapią manualną), gabinet zabiegowy. Każda sala chorych wyposażona jest w łazienkę profilowaną dla osób niepełnosprawnych.

Opiekę całodobową nad pacjentem sprawuje zespół pielęgniarek i opiekunek medycznych.

Zespół fizjoterapeutów zajmuje się prowadzeniem usprawniania ruchowego w którym wykorzystywane są specjalistyczne umiejętności z zakresu:

 • Nowoczesnych Standardów Rehabilitacji Ortopedycznej (biodro, kolano, bark, kręgosłup, stawy obwodowe)
 • Terapii Nerwowo- Mięśniowej (TNM)
 • Terapia narzędziowa – IASTM (Instrument Assisted Soft Tissue Manipulation)
 • Pinoterapia
 • PNF
 • Mc Kenzie,Mulligan,Cyriax
 • Rozluźnianie - mięśnie powięziowe metodą Flossing
 • Thera Band Akademy
 • Nowoczesnego treningu Funkcjonalnego
 • Terapii Manualnej (terapia tkanek głębokich, terapia powięziowa, terapia punktów spustowych, manualnego drenażu limfatycznego)
 • Kinesiotaping
 • Gimnastyki korekcyjnej

Oferujemy rehabilitację, która jest kompleksowym postępowaniem mającym na celu przywrócenie pełnej lub maksymalnie możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej, zdolności do pracy oraz do czynnego udziału w życiu społecznym.
Fizykoterapia prowadzona jest przy użyciu nowoczesnych urządzeń spełniających polskie i europejskie normy bezpieczeństwa potwierdzone stosownymi certyfikatami.

Pacjenci kierowani do oddziału winni posiadać skierowanie wystawione przez lekarzy 
z poradni specjalistycznych: ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej lub rehabilitacyjnej oraz lekarza oddziału: urazowo-ortopedycznego, chirurgicznego, neurochirurgicznego, neurologicznego, reumatologicznego, chorób wewnętrznych, onkologicznego, urologicznego, ginekologicznego.

Do skierowania winna być dołączona aktualna dokumentacja medyczna potwierdzająca rozpoznanie. Lekarz Oddziału Rehabilitacji po ocenie stanu zdrowia pacjenta oraz analizie przedłożonej dokumentacji dokonuje kwalifikacji do hospitalizacji i ustala termin przyjęcia do oddziału.

Przy przyjęciu na Oddział Pacjent powinien posiadać: dokumentację medyczną: karty informacyjne z pobytów szpitalnych, wykaz zażywanych na stałe leków, zaopatrzenie ortopedyczne używane na stałe, obuwie i ubranie sportowe – np. dres, buty na gumowej podeszwie.

 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –

Kontakt do Szpitala

Specjalistyczny Szpital
im. E. Szczeklika w Tarnowie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

ul. Szpitalna 13
33-100 Tarnów

mapa dojazdu

Centrala - szpital:

tel. 14 63 10 100 całodobowy
e-mail: administracja@ssz.tar.pl

Izba przyjęć:

tel. 14 63 10 372 całodobowy
e-mail: izbaprzyjec@ssz.tar.pl

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Cookies.