Dodatkowe informacje

ORDYNATOR ODDZIAŁU:

dr n. med. Piotr Nalepa

dr n. med. Piotr Nalepa

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista chorób płuc

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA:

mgr piel. Anna Bogusz

mgr piel. Anna Bogusz

specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

 

 

LEKARZE ODDZIAŁU:

lek. Urszula Jargas
lek. Tomasz Januś
lek. Paulina Biel - Lewandowska
lek. Hubert Wnęk
lek. Monika Klich - Kalita
lek. Małgorzata Żurowska - Gębala
lek. Paweł Gomółka

 

 

 

Najczęściej zadawane pytania pacjentów

Oddział Pulmonologii mieści się w Budynku I, na pierwszym piętrze piętrze. Zobacz na mapie

Profil oddziału:

Oddział zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem pacjentów z chorobami dolnego odcinka układu oddechowego ze szczególnym uwzględnieniem raka płuca, chorób infekcyjnych (z gruźlicą włącznie) a także chorób obturacyjnych,  alergicznych i śródmiąższowych  płuc. 

Dysponujemy możliwością  leczenia chorych z objawami niewydolności oddychania za pomocą nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej i wysokoprzepływowej  oraz możliwością  całodobowego monitorowania podstawowych czynności życiowych chorych.

Prowadzimy diagnostykę i leczenie alergicznych chorób układu oddechowego zwłaszcza astmy oskrzelowej. W przypadku potwierdzenia alergii na jad owadów, prowadzimy odpowiednią immunoterapię (odczulanie) w warunkach szpitalnych. Wykonujemy  skórne testy alergiczne z alergenami wziewnymi.

Pracownia badań czynnościowych układu oddechowego dysponuje nowoczesnym spirometrem i kabiną bodypletyzmograficzną co pozwala monitorować przebieg chorób obturacyjnych i restrykcyjnych układu oddechowego. 

Zajmujemy się również diagnostyką i leczeniem zaburzeń oddychania w czasie snu.

Pracownia badania zaburzeń oddychania w czasie snu wyposażona jest w pełny Polisomnograf  i oddzielną monitorowaną  i wygłuszoną salę do przeprowadzenia badania .

Pracownia bronchoskopowa wyposażona jest w 3 wideobronchoskopy, wykonujemy ponad 750 badań rocznie. Od kwietnia 2023 roku rozszerzono możliwości pracowni o wykonywanie biopsji przezoskrzelowych pod kontrolą USG (EBUS).

W ramach oddziału wykonujemy biopsje cienkoigłowe obwodowych węzłów chłonnych, skóry, kości itp. w ramach diagnostyki rozsiewu nowotworowego oraz punkcje opłucnej pod kontrolą USG.
Wyniki badania histologicznego i cytologicznego  materiału pobranego w czasie bronchoskopii otrzymujemy po 7-10 dniach.

W ramach oddziału funkcjonują:

 • Pracownia bronchoskopii
 • Pracownia badań czynnościowych układu oddechowego
 • Pracownia polisomnografii
 • Gabinet zabiegowy

Szczegółowy zakres świadczonych usług:

W ramach oddziału wykonujemy m.in. wymienione badania diagnostyczne:

 • bronchofiberoskopia z pobraniem materiału do badań mikrobiologicznych (w tym prątków gruźlicy), histologicznych i cytologicznych (Cytoblok)
 • przezoskrzelowe biopsje węzłów chłonnych śródpiersia pod kontrolą USG (EBUS)
 • biopsje aspiracyjne cienkoigłowe przezoskrzelowe wykonywane w czasie bronchoskopii
 • biopsje aspiracyjne cienkoigłowe płuca przez ścianę klatki piersiowej pod kontrolą RTG
 • biopsje igłowe węzłów chłonnych, kości, szpiku, skóry
 • punkcje jamy opłucnowej pod kontrolą USG
 • wyniki badania histologicznego i cytologicznego  materiału pobranego w czasie bronchoskopii otrzymujemy po 7-10 dniach
 • testy alergiczne typu skórnego (prick) z podstawowymi alergenami wziewnymi
 • testy alergiczne z jadami owadów błonkoskrzydłych naskórkowe i śródskórne
 • immunoterapia swoista na jady owadów błonkoskrzydłych (pszczoła, osa, trzmiel) w ramach oddziału (pobyt jednodniowy)
 • badania czynnościowe układu oddechowego spirometryczne 
 • badania bodypletyzmograficzne
 • test 6-minutowego marszu
 • pełne badanie polisomnograficzne oraz miareczkowanie ciśnień do aparatu CPAP
 • 24-godzinne monitorowanie saturacji krwi tlenem
 • pełny zakres badań obrazowych zarówno konwencjonalnych jak tomograficznych i rezonansu magnetycznego i USG
 • oferujemy szeroki zakres leczenia dietetycznego
 • w trakcie pobytu w oddziale pacjenci są edukowani przez personel pielęgniarski w zakresie profilaktyki i leczenia schorzeń przewlekłych zwłaszcza POChP, astmy, cukrzycy a także z zachowań prozdrowotnych zwłaszcza profilaktyki antynikotynowej
 • chorzy są szkoleni w technice inhalowania leków z różnych inhalatorów osobistych

Dodatkowe informacje:

Aktualnie dysponujemy 30 łóżkami w 14 salach chorych (w tym izolatki), wszystkie sale chorych posiadają gniazda tlenowe, panele przyłóżkowe. 

Wszystkie sale chorych wyposażone są w telewizory. Dysponujemy dobrej jakości łóżkami chorych w miarę potrzeby z materacami przeciw odleżynowymi. Średni czas pobytu chorych w oddziale wynosi około 5 dni. Posiadamy kuchenkę dla chorych oraz salę dziennego pobytu. 

Asystenci Oddziału zatrudnieni są w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc Szpitala co pozwala na prowadzenie poszpitalnej obserwacji naszych pacjentów.

Oddział posiada akredytację Ministra Zdrowia do prowadzenia specjalizacji lekarskich w zakresie chorób płuc (5 miejsc rezydenckich)  oraz do prowadzenia obowiązkowych staży dla lekarzy w ramach innych specjalizacji.

W oddziale eksponowane są liczne prace plastyczne (malarstwo i rzeźba) abiturientów Liceum Plastycznego w Nowym Wiśniczu.

 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –

Kontakt do Szpitala

Specjalistyczny Szpital
im. E. Szczeklika w Tarnowie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

ul. Szpitalna 13
33-100 Tarnów

mapa dojazdu

Centrala - szpital:

tel. 14 63 10 100 całodobowy
e-mail: administracja@ssz.tar.pl

Izba przyjęć:

tel. 14 63 10 372 całodobowy
e-mail: izbaprzyjec@ssz.tar.pl

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Cookies.