Lokalizacja:

Pracownia mieści się w Budynku Z

Profil pracowni:

Pracownia Hemodynamiki prowadzi inwazyjną diagnostykę leczenia chorób serca i chorób układu krążenia, a w szczególności diagnostykę choroby wieńcowej oraz jej powikłań. Wykonywane są badania koronarograficzne oraz plastyki naczyń wieńcowych z możliwością oceny rezerwy wieńcowej. Od sierpnia 2005 r. prowadzony jest całodobowo dyżur hemodynamiczny - „zawałowy”, który umożliwia przyjmowanie pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi i zawałami przez 7 dni w tygodniu. Pracownia wykonuje około 2500 zabiegów koronarografii i angioplastyki rocznie oraz zabiegi rotablacji. Dysponujemy sprzętem do wykonywania badań czynnościowych tętnic wieńcowych takich jak pomiar cząstkowej rezerwy wieńcowej – FFR oraz wewnątrzwieńcową ultrasonografię dopplerowską – IVUS. W ciągu roku wykonujemy ok 100 badań FFR oraz 50 badań IVUS.

W pracowni wykonywane są także zabiegi implantowania rozruszników serca w tym rozruszniki resynchronizujące, kardiowertery- defibrylatory. Rocznie wykonuje się około 400 tego typu zabiegów. W pracowni wykonywane są także badania elektrofizjologiczne i ablacje zaburzeń rytmu serca. 

 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –

Kontakt do Szpitala

Specjalistyczny Szpital
im. E. Szczeklika w Tarnowie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

ul. Szpitalna 13
33-100 Tarnów

mapa dojazdu

Centrala - szpital:

tel. 14 63 10 100 całodobowy
e-mail: administracja@ssz.tar.pl

Izba przyjęć:

tel. 14 63 10 372 całodobowy
e-mail: izbaprzyjec@ssz.tar.pl

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Cookies.